Şablon:UYGULAMA:100012

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Yıldırımdan korunmak için kullanılan sivri uçlu metale paratoner denir.
Ebonit çubuk, plastik ve cam gibi cisimlere negatif yüklü cisim denir.
Sürtünmeyle elektriklenme sonucu cisimler zıt cins elektrik yükü ile yüklenir.