Şablon:UYGULAMA:100148

Fen Ansiklopedisi sitesinden

D Y
Kimyasal tepkimelerde ısı çıkışı, gaz çıkışı, renk değişimi veya çökelek oluşumu gözlenmez.
Kimyasal tepkime sırasında söz konusu olan enerji kimyasal bağlardan kaynaklıdır.
Kimyasal tepkimelerde girenlerin kimlikleri değişmez.
Kimyasal tepkimelerde fiziksel hal korunur.
Kimyasal tepkimelerin sonunda yeni atomlar meydana gelir.