Şablon:UYGULAMA:100155

Fen Ansiklopedisi sitesinden

 D   Y 
Güneş altında kuruyan bir giysi yoğuşmaya örnek olarak gösterilebilir.
Katı haldeki bir maddenin ısıtılarak sıvı hale geçmesi erime olarak adlandırılır.
Katı haldeki bir maddenin gaz hale geçmesi süblimleşmedir.
Buzluktan çıkan bir şişenin üzerinde su damlalarının oluşması yoğuşmadır.
Kırağılaşma maddenin gaz halden katı haline geçmesidir.