Şablon:UYGULAMA:100156

Fen Ansiklopedisi sitesinden

 D   Y 
Saf maddelerin erime ve kaynama noktaları aynıdır.
Birbirinden farklı saf iki maddenin erimeye başladığı sıcaklık farklıdır.
Saf bir maddenin erime ve donma noktaları farklı olabilir.
Sıvılarda buharlaşma gerçekleşirken sıcaklıkları sabit kalır.
Suyun donma noktası ile buzun erime noktaları birbirine eşittir.