CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎‎Güneş Sistemi ve Ötesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎KUVVET VE ENERJİ ‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ELEKTRİK DEVRELERİ

1

Yumurta sperm hücresine göre küçük ve hareketsizdir.
D Y
Sperm penis de üretilir. Sperm, yumurta hücresini döllediğinde zigot oluşur.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, Yanlış ise Y tarafında ilerlendiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış

2 Aşağıda dişi üreme organlarının gösterildiği bir resim verilmiştir.

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 1.'de yumurta hücresi üretilir.
B) 2. döllenmenin gerçekleştiği yerdir.
C) 3. zigotun yerleştiği ve geliştiği yerdir.
D) 4. yumurta hücresini döl yatağına ulaştıran yoldur.

3 Aşağıda erkek üreme organlarının gösterildiği bir resim verilmiştir.

Buna göre numaralanmış yapılarla ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) 1.'de gösterilen testisler de sperm üretimi yapılır.
B) 2.'de gösterilen sperm kanalı spermlerin penise taşınmasını sağlar.
C) 3.'de gösterilen penis sadece spermin vücuttan atılmasını sağlar.
D) 4.'de gösterilen salgı bezleri spermin rahat hareketi için meni denilen bir sıvı üretir.

4 Anne karnında başlayıp ergenliğe kadar insanda görülen boy ve kilo artışına ...... denir.

Yukarıda boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur?

A) Üreme
B) Büyüme
C) Olgunlaşma
D) Gelişme

5 Şekilde bir hidranın üremesine ait kesitler verilmiştir.

Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tomurcuklanarak üremeye örnektir.
B) Bu canlı üreme için başka canlıya ihtiyaç duymaz.
C) Ana canlı ile aynı kalıtsal özellikte yeni canlı meydana gelir.
D) Planaryada ve deniz süngerinde aynı üreme şekli gözlenir.

6

Yukarıda verilen çiçek resminde K, L, M, N ve O ile gösterilmiş kısımların isimleri hangi seçenekte yanlış verilmiştir?

A) K erkek organ L başcık'dır.
B) O dişi organdır.
C) N taç yapraktır.
D) M sap'dır.

7 Aşağıdaki resimde bir kurbağanın başkalaşım geçirmesi gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki canlıların hangisi kurbağa ile yakın bir yaşam evresi olduğu söylenebilir?

A) Kelebek
B) Fil
C) Deniz Anası
D) Sazan Balığı

8 Canlıların büyümesini ve gelişmesini etkileyen faktörlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Beslenme canlıların gelişimini etkileyen bir faktördür.
B) Sporun büyüme ve gelişmede etkisi yoktur.
C) Doğuştan gelen faktörler canlıların büyüme sürecinde etkilidir.
D) Barınma avcılardan korunma ,hayatta kalmayı öğrenme hayvanlarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.

9 Aşağıda bir bitkini çimlenmesi gösterilmiştir.

Çimlenme hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Çimlenme için su, oksijen, sıcaklık ve ışık gereklidir.
B) Çimlenme sırasında fotosentez gerçekleşir.
C) Aydınlık ortamda tohumlar daha hızlı çimlenir.
D) Çimlenme için ışığa ihtiyaç yoktur.

10 Aşağıda verilen bazı canlılar ve bu canlıların üreme şekillerinin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır?

A) Bakteri - Bölünerek
B) Kavak bitkisi - Vejetatif
C) Terliksi hayvan - Tomurcuklanarak
D) Toprak solucanı - Rejenerasyonla