CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME SINAVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 7. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER HÜCRE VE BÖLÜNMELER 2 HÜCRE VE BÖLÜNMELER 3 KUVVET VE ENERJİ KUVVET VE ENERJİ 2 KUVVET VE ENERJİ 3 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 2 SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 3 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 2 IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 3 CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME 2 ELEKTRİK DEVRELERİ

A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Nem Vejatatif Omurgalı Eşeysiz Eşeyli Yumurtlama Oksijen Rejenerasyon Büyüme Eşeysiz İribaş

1

Bitkilerin yaprak dal gibi kısımlarının toprağa dikilip yeni bir bitki oluşturulmasına

üreme denir.

2

Bitki ve hayvanlarda üreme

ve

üreme olmak üzere iki çeşit gerçekleşir.

3

Çimlenme için bitkiye gerekli olan şartlar uygun sıcaklık,

ve

'dir.

4

Kedi, köpek, koyun ve kuş gibi canlılar

hayvan kategorisine girer

5

Kertenkele, yılan, akrep gibi omurgalı canlılar

ile çoğalırlar.

6

Denizyıldızı, toprak solucanı, yassı solucan (planarya) gibi canlılarda

ile üreme görülür.

7

Bir canlının üreme hücreleri olmaksızın kendisiyle aynı kalıtsal yapıda birey oluşturmasına

üreme denir.

8

Kurbağalarda başkalaşım evreleri; Yumurta -> larva ->

-> Kurbağa şeklindedir.

9

Anne karnında başlayıp yetişkin bir birey olana kadar devam eden boy ve kütle artışına

denir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Hayvanlar her türlü ortamda yaşamlarını devam ettirebilirler.
Çiçekli bitkiler yanlız eşeysiz üreme ile çoğalırlar.
Hayvanlar türünün devamını sağlarken daima yumurtlayarak çoğalmayı seçerler.
Hayvanların büyüme ve gelişme süreci birbirinden farklılık gösterir.
Arı ve böcekleri kendine çekmek ve tozlaşmayı gerçekleştirmek için çiçeklerde çanak yapraklar bulunur.

2

 D   Y 
Deniz anası hidra ve mercan gibi canlılar çoğalmak için tomurcuklanma yöntemini kullanırlar.
Başkalaşım geçiren canlılara kurbağa ve kelebekler verilebilir.
Anne karnında başlayıp yetişkin bir birey olana kadar devam eden boy ve kütle artışına büyüme denir.
Çimlenme olabilmesi için ışık olması gereken bir etkendir.
Döllenme olayı canlının vücudunda gerçekleşirse buna iç döllenme denir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda basit tek hücreli canlı Amip'in çoğalmasına ait bir fotoğraf verilmiştir.

Tek hücreli canlı bölünme tasfiri.png

Bu görsele bakılarak;

I. Amip eşeysiz ürer.

II. Amipin bölünmesi için belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir.

III. Oluşan yeni hücrelerin kromozom sayısı ana hücreden farklıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

2 Aşağıda 4 farklı tür verilmiştir.

Big Silver Marten rabbit breed.jpg
DuskyDolphin.jpg
Tavşan Yunus
Crocodile du Nil à La planète des Crocodiles.jpeg
Gallinas Camperas en Galicia.jpg
Timsah Tavuk

Bu hayvan türlerinin üreme şekilleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi dördünde de ortak olarak verilmiştir.

A) Eşeyli üreme görülür.
B) Üremede yumurtlama görülür.
C) Yavrularını sür ile beslerler.
D) Başkalaşım geçirirler.

3 Aşağıdaki resimde çiçeğin kısımlarından üremeyi sağlayan organların seçilmesi istenmiştir.

Çiçek kısımları gösterim.png

Buna göre aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğru cevap olarak verilmiştir?

A) K ve L
B) K, L ve M
C) L ve M
D) M ve N

4 Aşağıdaki resimde bir böceğin yaşam döngüsü verilmektedir.

Böcek başkalaşım evresi yaşam döngüsü.png

Buna göre hangi evrede böcek lavra evresindedir?

A) 1. Evre
B) 2. Evre
C) 3. Evre
D) 4. Evre

5 Aşağıda bir çimlenme örneği verilmiştir.

Çimlenme gösterim örnek.png

Bu verilen örnekle alakalı olarak söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En başta gelişim için ışığa ihtiyaç duyulmaz.
B) Toprağın nemli olması gerekmektedir.
C) Toprak yüzeyine çıkmadığı zamanlarda hazır besin kullanır.
D) Hava sıcaklığının bir önemi yoktur.

6 Aşağıdaki gösterimde çiçeğin bir yapısı gösterilmiştir.

Çiçek erkek organ gösterim.png

Bir bitkini üreme esnasında;

I- Polen oluşumu

II- Tohum oluşumu

III- Döllenmenin gerçekleşmesi

olaylarından hangisi bu gösterilen kısımda gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III