DNA VE GENETİK KOD ÖDEVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!

MUTASYON VE MODİFİKASYON

Mutasyon

Mutasyonlar, bir hücre genomunun DNA dizisinde oluşan değişimlerdir. Mutasyonlar, her zaman organizma üzerinde negatif veya pozitif etkilere sahip olmayabilirler. Mutasyon hakkında faydalı ya da zararlı diye bir genelleme yapmak mümkün değildir. Tedavisi olmayan hastalıklar zararlı mutasyon, daha verimli çalışan bitkilere ise faydalı mutasyon örneği denilebilmektedir. Bu kapsamda bir canlının yaşama ve üreme şansını artıran değişime yararlı, yaşama ve üreme şansını düşüren değişime ise zararlı mutasyon adı verilmektedir.

Eğer mutasyon eşey hücrelerinde gerçekleşirse: kalıtsaldır, nesilden nesile aktarılır. Vücut hücrelerinde gerçekleşirse: kalıtsal değildir, sadece o bireyde görülür.

Mutasyon sonucunda ortaya çıkan başlıca örnekler aşağıdaki gibidir:

 • Albino, altı parmaklı olma, down sendromu, hemofili ve bazı kanser türleri gibi kalıtsal olarak aktarılan hastalıklar,
 • Hayvanlardaki kısa bacak ve dört boynuz oluşumları,
 • Sıcaklık artışı nedeni ile DNA’nın kendini kopyalaması,
 • Kromozomdan parça kopması,
 • Genetik mühendisliği araştırması sonrasında üretilen; daha verimli, çevre duyarlı ve dayanıklı bitkiler.

Modifikasyon

Modifikasyon, canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklerdir. Çevre koşulları (ısı, sıcaklık, besin) bazı genlerin işleyişini değiştirebilir. Bundan dolayı ortam koşulları eski haline dönünce canlıda eski haline döner veya oluşan karakter oğul döllere aktarılmaz. Yapılan birçok araştırma modifikasyonların kalıtsal olmadığını göstermiştir. Örneğin, güneş banyosu yapan kimselerin derileri bronzlaşır. Ancak bu yeni deri rengi çocuklarına geçmez.

Modifikasyon Örnekleri:

 • Arı kovanında döllenmiş yumurtalardan oluşan larvalar; arı sütü ile beslenirse kraliçe arı, bal özü ile beslenirse işçi arılar gelişir.
 • Çuha çiçeği; 15-20 derecede yetiştirilirse kırmızı renkli olur, 30-35 derecede yetiştirilirse beyaz renkli olur.
 • Yaz aylarında güneşlenen insanların ten rengi bronzlaşır, kış aylarında ise kendi ten rengine geri döner.
 • Himalaya tavşanlarının beyaz tüyleri kazınıp üstüne buz konunca yeni çıkan tüyler siyahtır.
 • Sirke sinekleri 18 derecede doğarlarsa kıvrık, 34 derecede doğarlarsa düz kanatlı olurlar.
 • Ortanca çiçeği asidik toprakta kırmızı, bazik toprakta mavi renkte çiçek açar.
 • Tek yumurta ikizleri büyüdükleri ortama göre boy ve kilo farkı gösterir.
 • Karahindiba bitkisinin dağlarda yetişenleri kısa, ovalarda yetişenleri uzun boylu olur.

ADAPTASYON (ÇEVREYE UYUM)

Doğada (ekosistemlerde) yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli özellikler (ve davranışlar) kazanmalarına adaptasyon denir.

Adaptasyon sonucu canlıda meydana gelen değişmeler uzun zamanda oluşur.

Adaptasyon sonucu canlıda meydana gelen değişmeler, biyolojik çeşitliliğin oluşmasına  katkı sağlar. Adaptasyonda bir tür içindeki canlılar çeşitlenir fakat türde çeşitlilik meydana gelmez.  

Adaptasyon Örnekleri:

 • Bukalemunun bulunduğu ortama ve duruma göre renk değiştirmesi.
 • Kurbağanın sinek yakalayabilmek için uzun dilli olması.
 • Karanlık ortamda kalan yarasanın sese karşı duyarlı olması.
 • Kaplanın ve aslanın keskin dişlerinin ve pençelerinin olması.
 • Ördek ve kazların suda yüzebilmek için ayak parmaklarının arasında perde bulunması.
 • Kartal, şahin ve atmaca gibi yırtıcı kuşların gaga ve pençe yapılarının avlarını yakalayacak ve parçalayacak şekilde olması.
 • Kurbağaların nemli derilerinin olması ve ayak parmaklarının arasında perdelerinin bulunması.
 • Yunusların vücutlarında yağ depo edebilmeleri
 • Fillerin uzun hortumlarının ve kulaklarının olması.
 • Yılanların yaşadıkları ortama uygun renkte olması.
 • Deve kuşlarının hızlı koşabilmek için uzun ve güçlü bacaklarının olması.
 • Güve kelebeğinin açık renkli iken yaşadığı yerdeki ağaç kabuklarının renginin koyulaşması sonucunda koyu renkli olması.
 • Yaprakların üzerinde yaşayan böceklerin yapraklarla aynı renkte olması düşmanlarından korunmasını sağlar.
 • Canlılar yaşadıkları ortama uyum sağlamak için kamuflaj yeteneği kazanmıştır. (Bukalemun ve çekirge).
 • Hayvanların kış uykusuna yatması, göç etmesi, kürklerinin kalınlaşması.
 • Kurak ve sıcak bölgelerde yaşayan bitkilerin (kaktüsün) su kaybını azaltmak için yapraklarının diken şeklini alması, kıvrık ve tüylü olması ve gövdelerinin kalınlaşıp su depo eder hale gelmesi.
 • Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin terlemeyi arttırmak için geniş yapraklı olmaları.
 • Su bitkilerinin (nilüferin) terleme ile su kaybını arttırmak için yapraklarının geniş yüzeyli olması ve yapraklarında hava boşluklarının bulunması.
 • Kara ekosisteminde yaşayan çam ağaçlarının iğne yapraklı olması dört mevsim yeşil kalmasını ve çok sıcak veya soğuk iklimlere karşı dayanıklı olmasını sağlar.
 • Çöl ikliminde yaşayan develerin (susuzluğa karşı) uzun kirpiklerinin olması (kirpikleri birbirine geçer ve kum, toz ve kirin girmesini önler), hörgüçlerinde yağ depolaması ve kulaklarının kıllı olması.
 • Sıcak bölgelerde yaşayan memeli ve kuşların, soğuk bölgelerde yaşayan türlerine göre daha iri vücutlu olmaları.
 • Sıcak bölgelerde yaşayan ayı, tilki, fare ve tavşanların ısı kaybını arttırarak vücut sıcaklığını koruması için kulak ve kuyrukların uzun, vücut yüzeylerinin geniş olması.
 • Kutup ayılarının boz ayıdan farklı olarak bacaklarının kısa, karda rahat yürüyebilmek için ayaklarının geniş tabanlı ve soğuktan korunmak için kalın yağ tabakasına sahip olması.
 • Penguenlerin ayak parmaklarının arasındaki perdeleri hızlı yürümelerini, deri altında depolanan yağ ise soğuk ortamlarda vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.
 • Kutuplarda yaşayan ayı, tilki ve tavşanların beyaz renkli, geniş ayaklı, kalın tüylü ve kalın yağ tabakasına sahip olması.

DOĞAL VE YAPAY SELEKSİYON (ELEME = SEÇİLİM):

Doğal Seleksiyon: Canlıların, doğadaki yaşama şartlarına uyum gösterenlerinin yaşaması, gösteremeyenlerinin ise yok olmasına doğal seleksiyon denir. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama uyum sağlamak zorundadırlar.

Doğal seleksiyon görüşü ilk defa Charles Darwin tarafından ortaya atılmıştır. Adaptasyonlarda doğal seleksiyon sonucu ortaya çıkmıştır. Adaptasyon ile doğal seleksiyon arasındaki fark, doğal seleksiyonda canlıda meydana gelen değişmelerin uzun sürede gerçekleşmiş olmasıdır.

Doğal Seleksiyona Neden Olan Faktörler:

 1. Beslenme ilişkileri.
 2. Hastalıklar.
 3. Canlılar arası rekabetler.
 4. İklim şartları (fırtına, kuraklık, yağışlar).
 5. Göçler.
 6. Yangınlar.

Yapay Seleksiyon: İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün ırkların seçilerek üretilmesi ve güçsüzlerin yok edilmesine yapay seleksiyon denir.

 • Yapay Seleksiyona Örnekler:
 • Süt verimi yüksek ineklerin üretilmesi.
 • Yumurta ve et verimi yüksek tavukların üretilmesi.
 • Hormonlu bitkilerin yetiştirilmesi.

VARYASYON :

Aynı türe ait canlılar arasında görülen genetik çeşitliliğe varyasyon denir.

Yeryüzünde binlerce farklı tür canlı yasamaktadır. Bu organizmalar bazı özellikleri bakımından birbirlerine benzerlik gösterirken birçok özellikleri yönünden birbirlerinden farklıdırlar. Ayni türe ait çeşitli bireyler arasında ve aynı ana babanın yavruları arasında bile görülen bu farklılıklara varyasyon denir.

EVRİM VE EVRİM TEORİLERİ :

Canlı türlerinde görülen ve uzun sürede meydana gelen (jeolojik zamanın ilk diliminden başlayıp günümüzde de devam eden) değişmelere evrim denir. Evrim teorisi ile ilgili Lamarck, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace gibi bilim adamları çeşitli teoriler geliştirmiştir.

Bunun dışında Farabi, İbn–i Sina, İbn–i Miskeveyh gibi bilim insanları türlerdeki değişmenin yani evrimin sınırlı olduğunu ve bir türün bir başka türe dönüşmeyeceğini savunmuşlardır.

Lamarck’a Göre Evrim Teorisi:

Kullanma ve Kullanmama Kuralı:Canlılar tarafından kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar ise yok olur ve kaybolur.

Kazanılan Karakterlerin Kalıtımı: Çevre şartlarının etkisiyle bireyde oluşan ve sonradan kazanılan özellikler (meydana gelen değişmeler=modifikasyonlar) kalıtsaldır ve oğul döllere aktarılır.

ÖRNEKLER:

 • Demirciler güçlü kaslara sahipse, bunların çocuklarının da güçlü kaslara sahip olmaları gerekir.
 • Güneşte bronzlaşan kişinin doğan çocuklarının ten renginin bronzlaşmış olması.
 • Bataklıkta beslenen flamingo ve leyleklerin, buraya batmamak için bacaklarını uzatmaları ve uzun bacaklı olmaları.
 • Zürafaların boyunlarının kısa olduğu ve açlık döneminde yerde yiyecek kalmayıp ağaç dallarındaki yapraklarla beslenirken yapraklara yetişmek için sürekli boyunlarını uzatmaları ve bu nedenle boyunlarının uzaması.
 • Yılanların ilk oluştuklarında vücutları kısaydı ve yanlara doğru ayakları vardı. Fakat sürünerek hareket ettiklerinden ayaklarını kullanmıyorlardı. Bu nedenle ayakları kayboldu ve süründükleri için uzadılar.

Darwin’e Göre Evrim Teorisi:

Darwin’e göre canlı türlerindeki değişmenin yani evrimin nedeni doğal seleksiyon, mutasyon, varyasyon ve adaptasyondur.

  

1

MİNİLOGO.png
Aşağıda verilen örnekleri Mutasyon yada Modifikasyon olma durumlarına göre gruplayınız.

Albinisitic man portrait.jpg
1.
Albinolu Çocuk
Red Blood Cells png.png
2.
Alyuvar
hücrelerinin
orak şeklini
alması
Justin Martilini.jpg
3.
Kasları
gelişmiş
insan
Cutie Cat, 20112015.jpg
4.
Renkli
gözlü
kedi
Spilogona denigrata.jpg
5.
Sirke sineğinin
kanat yapısının
sıcaklıkla
değişmesi
Child piggyback2.jpg
6.
Down Sendromu
olan
çocuk
Polydactyly sreeakhil.jpg
7.
Altı
parmaklılık
Fern, Crawfordsburn Country Park - geograph.org.uk - 2524172.jpg
8.
Eğrelti otunun
yetiştiği bölgeye
göre boyunun
değişmesi
TwinGirls.jpg
9.
Tek yumurta
ikizlerinin
farklı kiloda
olması

123 4 5 6 7 8 9
Mutasyon
Modifikasyon

2

MİNİLOGO.png
Aşağıda verilen cümlelerin adaptasyona ait ise Tık icon 3.png, değil ise Çarpı icon 1.png işaretleyiniz

Tık icon 3.pngÇarpı icon 1.png
Bazı insanlarda alyuvar hücrelerinin orak şeklinde olması
Güneş ışınlarının altında fazla kalan bir insanın teninin bronzlaşması
Eğrelti otunun nemli bölgelerde daha uzun boylu olması
Deve kuşunun çok hızlı koşabilmesi için uzun ve güçlü bacaklara sahip olması
Farklı çevre koşullarında yaşayan tek yumurta ikizlerinin farklı kiloya sahip olmaları
Köpek balıklarının alt tarafının açık üst tarafının koyu renkte olması
Arı larvalarının çiçek tozuyla beslenenlerinin işçi, arı sütüyle beslenenlerinin kraliçe arı olması
Etçil hayvanların köpek düşlerinin gelişmiş olması
Spor yaparken kasların gelişmesi


A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

Çeşitlilik Radyasyon Olumsuz Uyum İşleyişi Üreme Modifikasyon Olumlu Mutasyon Varyasyon Adaptasyon

1

Mutasyon çoğu zaman canlılarda

etkiler oluşturmasına rağmen az da olsa

etkiler gösterebilir.

2

Modifikasyon sağlayan bir canlıda sadece genlerin

farklılaşır.

3

Mutasyonalar canlının yapısında değişikliğe neden olduğundan genetik

olmasına yol açar.

4

Hemofili, albinoluk, van kedilerinin farklı renkte gözlere sahip olması gibi

'lar

hücrelerinde meydana gelir.

5

Hamilelerin röntgen çektirmemesinin nedeni

'un mutasyona sebep olabilmesidir.

6

Çevresel faktörlerle fenotipte gerçekleşen değişime

denir.

7

Doğada (ekosistemlerde) yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek yani yaşama ve üreme şanslarını arttırabilmek için bulundukları ortama

sağlamak zorundadırlar.

8

Adaptasyon sonucu canlıda meydana gelen değişmeler uzun zamanda oluşur.

9

Aynı türe ait canlılar arasında görülen genetik çeşitliliğe

denir.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

 D   Y 
Mutasyon eşey hücrelerinde gerçekleşiyorsa kalıcı olur.
Mutasyonların tümü olumlu yönde gerçekleşir.
Modifikasyonda canlının gen diziliminde değişme görülür.
Mutasyonda canlının gen diziliminde yada kromozom yapısında değişme görülür.
Güneş altında çok kalan bir bireyin teninde olan değişiklik modifikasyon örneğidir.

2

 D   Y 
Vücut hücresinde gerçekleşen mutasyon sadece bireyin kendine etkiler.
Sirke sineğinin sıcaklığa göre kanat yapısının değişmesine modifikasyon denir.
Kutup ayısının beyaz renkte olması adaptasyona bir örnek olarak verilebilir.
Canlıların fenotipinde olan falan kalıtsal olmayan değişikliklere adaptasyon denir.
Arı sütü ile beslenen arı larvasının kraliçe arı olması mutasyona örnektir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Sirke sinekleri ile yapılan deney aşağıdaki gibi şematize edilmiştir.

16C Sıcaklıkta
Sirke Sineği
25C Sıcaklıkta
Sirke Sineği
202208 Fruit fly antennapedia complex.svg 202208 Fruit fly curly wings.svg
Genotipinde kıvrık kanat geni bulunan sinek lavrası
16C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı
25C Sıcaklıkta
yetişirse kıvrık kanatlı
Genotipinde kıvrık kanat geni bulunmayan sinek lavrası
16C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı
25C Sıcaklıkta
yetişirse düz kanatlı

Yapılan bu deneyle edinilen bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Sirke sineğinin fenotipinin belirlenmesinde genetik ve çevresel faktörler etkilidir.
B) 25C'de kıvrık kanatlı olan sirke sineği 16C'de de kıvrık kanatlı olur.
C) Sirke sineğinin kanat yapısının sıcaklık ile değişmesi sadece genetik mutasyonla açıklanabilir.
D) Sirke sineğinin kanat yapısının sıcaklık ile değişmesi sadece modifikasyon ile açıklanabilir.

2 Aşağıdaki tabloda doğru işaretlenen her kutucuk 10, yanlış işaretlenen her kutucuk değeri -5 puandır.

Oluşum Çevresel Etki Mutasyon Modifi-
kasyon
Çiçek tozu ile oluşan arıların işçi arı olması Beslenme
Tık icon 1.png
İnsan teninin bir süre güneşlenmesinden sonra ultraviyole ışınların etkisiyle kararması Güneş
Tık icon 1.png
Bir çoçuğun doğuştan kalp kapakçığının oluşmaması Radyasyon
Tık icon 1.png
Çekirge larvalarının 16oC'de benekli olması Sıcaklık
Tık icon 1.png

Bu şekilde doldurulan bir tablodan alınabilecek puan aşağıdakilerden hangisidir.

A) 15
B) 20
C) 25
D) 35

3 Ukrayna Ulusal Çernobil Müzesi'inden alınan bu fotoğraf Çernobil Nükleer Santrali'nin patlaması sonucu oluşan radyasyonun canlılar üzerindeki etkisi göstermek amaçlı sergilenmektedir. Fotoğraftaki yaşamını sürdüremeyen mutasyona uğramış domuz yavrusu bir mutantdır.

Kiev-UkrainianNationalChernobylMuseum 15.jpg

Aşağıdakilerden hangisi mutant olarak kabul edilir?

A) Bulunduğu ortamın sıcaklığı ile renk değiştiren çuha çiçeği
B) Radyasyona maruz kalan bir kırlangıç kuşu
C) DNA dizilimi değişen bir bakteri hücresi
D) Kuyruğu kopan kertenkele

4

Doğal
Seçilim
Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamalarını sürdürebilmek için çeşitli kalıtsal özellikler kazanmasıdır.
Adaptasyon Canlıların, doğadaki yaşama şartlarına uyum gösterenlerin hayatta kalabilmesidir.
Varyasyon Her canlı türünün kendi türüne özel kalıtsal çeşitliliktir.

Yukarıdaki kavram ve tanımların eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

5 Aşağıda bir takım canlıların bulundukları çevre ve sahip oldukları adaptasyonlar verilmiştir.

Çöl Tavşanı Kutup Gelinciği Kutup Tilkisi
Orta Orta Orta
Kıl rengi: Koyu Kıl rengi: Açık Kıl rengi: Açık
Kulak Boyu: Uzun Kulak Boyu: Kısa Kulak Boyu: Kısa

Bu tablodaki fotoğrafları incelediğimizde aşağıdaki soruların hangisinin cevabını konusunda fikir sahibi oluruz?

A) Aynı ortamda yaşayıp farklı türe sahip canlılar benzer adaptasyonlara sahip midir?
B) Aynı türe ait farklı yaşam alanlarına sahip canlılar farklı adaptasyon kazanabilirler mi?
C) Farklı ortamlarda yaşayan aynı türe ait canlılar aynı adaptasyona sahip midir?
D) Bitki ve hayvanlar benzer adaptasyonlar kazanabilirler mi?

6

Canlıların bulundukları ortama uyum sağlamasına adaptasyon denir.
Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png
Adaptasyon canlıların hayatta kalma şanslarını arttırır. Canlılarda meydana gelen adaptasyonlar kalıtsaldır.
Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png Aşağı sol icon 2.pngD YAşağı sağ icon 2.png
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Verilen bilgilerin doğru(D) yada yanlış(Y) olmasına göre ilerlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış


TEST

1 Her ikisi de eski NASA astronotları olan tek yumurta ikizleri Mark ve Scott Kelly uzayda seyahat eden tek kardeşler.

Scott Kelly and Mikhail Kornienko.jpg
ISS year-long mission ( 1 yıl uzay görevi ) uzun vadeli uzay uçuşunun sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 11 aylık bir bilimsel araştırma projesiydi. Görev, özellikle Mars görevlerinin ilgi odağı olan uzun süreli uzay uçuşlarının sağlık üzerindeki etkilerine ışık tutmaya yardımcı olan NASA Twins çalışmasını desteklemesiydi. 12 Nisan 2019'da NASA , bir ikiz diğeriyle karşılaştırıldığında, DNA ve bilişteki değişikliklerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, uzun süreli birkaç değişiklik gösteren NASA İkizler Çalışmasından elde edilen tıbbi sonuçları bildirdi.

Görev kapsamında uzaya giden ikiz Mark Kelly, Scott Kelly'den daha zayıf bir durumda olmasına rağmen sağlığı gayet iyi durumdadır. Dünya'ya döndükten sonra normal kilolarına geri döndüğü gözlendi.

Verilen bilgilere göre ikiz kardeşler için aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A) Sahip oldukları kalıtım maddeleri birbirinin aynısıdır.
B) Sahip oldukları genlerin işleyişi değişmiştir.
C) Yaşanılan değişim modifikasyona örnektir.
D) Yaşanan değişim mutasyona örnek olarak verilebilir.

2 Aşağıda kedilerle alakalı olarak bazı mutasyon ve modifikasyon örnekleri verilmiştir.

Deaf odd eye white cat sebastian.jpg Van kedilerinin en büyük özelliği iki gözünün farklı renkte olmasıdır.
Siamese Cat Face.jpg Ragdoll cinsi kedilerin ilk dünyaya geldiklerinde beyaz olmalarına karşın soğukta kaldığı için uzul noktalarının gün geçtikçe gri bir renk aldığı görülür.
PawPed-1A.jpg Normalden fazla sayıda parmakla dünyaya gelen kediler "polidaktil kediler" olarak adlandırılır.
My cat Futie.jpg Kediler renk genini X kromozomunda taşıdığından dolayı 3 renkli kedilerin neredeyse hepsi iki adet X kromozomu taşıyan dişileridir.

Yukarıda verilen örneklerin hangi renkte olanları mutasyon hangi renkte olanları modifikasyondur?

Mutasyon Modifikasyon

A)Mavi ve SarıYeşil ve Kırmızı
B)Mavi, Yeşil ve SarıKırmızı
C)Mavi ve YeşilKırmızı ve Sarı
D)Kırmızı ve SarıMavi ve Yeşil

3 Aşağıda verilen mutasyon ve modifikasyonları bulmamızı isteyen uygulama görüldüğü şekilde doldurulmuştur.

Mutasyon Modifikasyon
Sadece genlerin işleyişinde meydana gelen değişimlerdir.
Genlerin yapısında meydana gelen değişimlerdir.
Neden olan etken ortadan kalkarsa canlı eski haline dönebilir.
DNA diziliminde bozulmalara neden olmaz

Doğru işaretlenmiş her işaretten 10 puan, yanlış işaretten ise puan alınmayan bu uygulamadan kaç puan alınmıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

4 Aşağıda kutuplarda yaşayan tavşan ve tilkinin resimleri verilmiştir.

Arctic fox (6375652473).jpg Arctic Hare 1.jpg

Buna göre bu resimlerden aşağıda verilen sonuçlarından hangisi çıkarılır?

A) Benzer ortamda yaşayan farklı hayvan türlerinde benzer adaptasyonlar gerçekleşir.
B) Benzer ortamlarda yaşayan aynı hayvan türleri benzer adaptasyon gösterir.
C) Farklı ortamlarda yaşayan aynı tür hayvanlar benzer adaptasyon gösterir.
D) Farklı ortamlarda yaşayan farklı tür hayvanlar benzer adaptasyon gösterir.

5

Yeryüzündeki insanların hepsi temelde aynı genetik bilgiye sahiptir ama bu genetik bilginin izin verdiği varyasyonlarla kimisi çekik gözlü, kimisi sarı saçlı kimisi siyah saçlıdır.

Yukarıda varyasyonun hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Tür içinde sağladığı genetik çeşitlilik
B) Türler arasında sağladığı kalıtsal çeşitlilik
C) İnsanlarda mutasyon sonucu ortaya çıkması
D) Çevrenin etkisiyle ortaya çıkması

6 Köpek balıklarının sırt ve karın bölgelerindeki renkler birbirinden farklıdır.

White shark.jpg

Bu bilgi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bu durum canlının çevre şartlarına gösterdikleri adaptasyona örnektir.
B) Köpek balığının kamufle olmasını sağlamaktır.
C) Bu durum kalıtsal olmayıp bir sonraki nesile aktarılmamaktadır.
D) Bu özelliği ile daha kolay avlanmakta ve düşmanlarından korunabilmektedir.

7 Aslanlar hayatta kalabilmek için avlanmak, bizonlar hayatta kalabilmek için kaçmak zorundadırlar. Bu sebeple yüz binlerce yıl içerisinde iki türde de birçok farklı saldırı ve savunma yöntemi evrimleşmiştir. Bu mücadelede başarısız olanlar daima elenir.

Lioness vs Cape Buffalo.jpg

Yukarıda verilen örnek ile aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Doğada zayıf olan bireyler elenir ve bunların yerine güçlü bireyler sağ kalır.
B) Bu elenme türü ile tür değişimi gerçekleşir.
C) Bu olaya doğal seleksiyon adı verilir, yani hayatta kalanlar hep güçlü ve doğa şartlarına uyum sağlayan canlılardır.
D) Bu olay canlı türü içinde bir seçilim olayıdır.

8 Çevresel faktörler, canlı hücrelerindeki canlılara ait özelliklerin ortaya çıkmasını sağlarken genleri ya da genlerin işleyişini değiştirir yani bazısı çevre şartlarından etkilenirken, bazıları etkilenmemektedir.

Aşağıda verilen canlılarda meydana gelen değişimlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Himalaya tavşanlarının kulak ve kuyruklarının kışın siyah renkli, yazın beyaz renkli olması
B) Yetiştirilen fidelerin ışıklı ortamda yeşil renkli, ışıksız ortamda açık renkli olması
C) Ortanca ve kartopu bitkisinin asitli topraklarda yetişenin kırmızı, bazlı topraklarda yetişenin ise mavi çiçek açması
D) Deniz kaplumbağalarının kara kaplumbağalarından farklı olarak yüzmesini sağlayan palet şeklinde ayaklarının bulunması.