GÜNEŞ, DÜNYA VE AY SINAVPEDİA

Fen Ansiklopedisi sitesinden
DİĞER 5. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 2 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 3 ‎‎GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 4 CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 2 MADDE VE DEĞİŞİM MADDE VE DEĞİŞİM 2 MADDE VE DEĞİŞİM 3 MADDE VE DEĞİŞİM 4 IŞIĞIN YAYILMASI

AŞAĞIDA YER ALAN KAVRAMLARI, VERİLEN CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERE UYGUN ŞEKİLDE YERLEŞTİRİNİZ.
Dolanma Artar Isı Gaz Orta Dönme Göz Işık Enerji Hidrojen

1

Güneşin merkezine gidildikçe sıcaklık

.

2

Güneş

büyüklükte bir yıldızdır.

3

Güneş kendi etrafında

hareketi yapar.

4

Dünya Güneş etrafında

hareketi yapar.

5

Güneş'e doğrudan bakmak

sağlığını olumsuz etkiler.

6

Güneş dünyamızın

kaynağıdır.

7

Güneş etrafına

ve

enerjisi yayar.

8

Güneş bir

bulutudur ve en fazla

gazı bulundurur.

AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİLER DOĞRU İSE "D", YANLIŞ ISE "Y" SEÇENEĞİNİ SEÇİNİZ.

1

D Y
Güneş de uzayda yer alan diğer gezegenlerin sınıfına girer.
Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığı Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığından kat ve kat fazladır.
Güneş Dünya'dan yaklaşık olarak 109 kat daha büyüktür.
Büyüklük olarak Güneş > Dünya > Ay şeklinde sıralanır.
Güneş deki devasa patlamalar etrafa ısı ve ışık yayar.

2

D Y
Güneş, Dünya ve Ay gibi küresel bir şekle sahip değildir.
Güneş, içten dışa farklı katmanlardan oluşur.
Güneş ve Ay boyutlarına bakıldığında Güneş'in küçük görünmesinin sebebi uzakta olmasından kaynaklanır.
Güneş'in üzerindeki soğuk bölgelere güneş soğuğu denir.
Dünya Güneş'in etrafında bir turunu 24 saatte tamamlar.

AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1 Güneşin özellikleri ile alakalı olarak;

I. Yapısında en çok hidrojen gazı bulunur.

II. Çekirdekteki sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon oC'dir.

III. Dünya gibi katmanlardan oluşur.

yapılan yorumlardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.
B) I. ve II.
C) II. ve III.
D) I. , II. ve III.

2 Aşağıda Güneş ve Dünya'ya ait görseller paylaşılmıştır.

Sadece bu görsellere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi çıkartılabilir?

A) Güneş Dünya'dan büyüktür.
B) Her ikisi de katmanlardan oluşur.
C) Güneş'ten gelen ışınlar Dünya'ya 8 dakikada ulaşır.
D) Dünya Güneş yörüngesinde dönmektedir.

3

Dünya’da günbatımı sırasında hava yavaş yavaş kararır. Çünkü Güneş battıktan sonra bile hava Güneş ışınlarını yansıtmaya devam eder. Oysa Ay’da gündüzken bir anda gece olur. Dünya’da gerçekleşen dört mevsimin özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan hava olaylarına Ay’da rastlanmaz. Dünya’nın uydusu olan Ay, Güneş’ten aldığı ışığı Dünya’ya yansıttığından dolayı bir ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı olmadığı gibi ısı kaynağı da değildir.

Yukarıda bilgilere bakıldığında Ay’da hava olaylarının yaşanmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisi ile açıklanır?

A) Yüzeyinin toz tabakası ile kaplı olmasından dolayıdır.
B) Atmosfer tabakasının yok denecek kadar ince yapıda olmasından dolayıdır.
C) Ay günü ve Ay gecesi arasındaki sıcaklık farkının çok olmasından dolayıdır.
D) Okyanus, deniz, akarsu ve göl gibi su kaynaklarının bulunmamasından dolayıdır.

4 Güneş ile ilgili olarak;

I. Bir yıldızdır.

II. Isı ve ışık kaynağıdır.

III. Yaşam alanı barındırmaz.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

5

Güneş yapay ışık kaynağıdır.
D Y
Güneş Dünya’ya Ay’dan daha uzaktır. Güneş’in şekli silindire benzer.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Bu ifadelerden doğru olanlar için "D" yanlış olanlar için "Y" yolu izlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1.Çıkış
B) 2.Çıkış
C) 3.Çıkış
D) 4.Çıkış

6

Gökyüzüne baktığımızda gök cisimlerini neden kendi boyutundan daha küçük görürüz?

Öğretmenin sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gök cisimlerinin Dünya’dan daha küçük olması
B) Dünya’dan çok uzakta olmaları
C) Atmosferin dışında bulunmaları
D) Gök cisimlerine yeterince ışık ulaşmıyor olması