MADDE VE ISI SINAVPEDİA 3

Fen Ansiklopedisi sitesinden
22.06, 4 Mart 2023 tarihinde Fenpedia (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 14952 numaralı sürüm ("<noinclude>{{6. SINIF SINAVPEDİA|6. SINIF SINAVPEDİA}}</noinclude> {| style="width:100%" !style=" text-align:left; background-color: #fcfbe3; padding: 10px; border-left: 6px solid red;"|A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. !style=" text-align:center; padding: 10px; border-radius: 10px;"|50px|link= |} {| style="line-height: 3.8; text-align:center; width:..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)
DİĞER 6. SINIF SINAVPEDİA İÇİN

‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR ‎‎GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 2 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 3 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 4 ‎‎VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER 5 ‎‎KUVVET VE HAREKET ‎‎KUVVET VE HAREKET 2 ‎‎MADDE VE ISI ‎‎MADDE VE ISI 2 ‎‎MADDE VE ISI 3

Rsınavpedia.png
A. Aşağıda yer alan kavramları, verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun şekilde yerleştiriniz. MİNİLOGO.png

İletemez Az İletken Hafif Yalıtkan Yalıtım Fazla

1

Madde ısıyı iletmesi durumuna göre

ve

maddeler olarak ikiye ayrılır.

2

Madde ısının tamamını bir maddeden diğerine

.

3

Binalarımızda ısının daha korunumu için

malzemesi kullanılır.

4

Yalıtım malzemeleri bina ağırlığını arttırmamak için

yapılır.

5

Madde tanecikleri arasındaki boşluk

ise ısı yalıtımı az,

ise ısı yalıtımı fazla olur.


B. Aşağıda verilen bilgiler doğru ise D, Yanlış ise Y seçeneğini seçiniz. MİNİLOGO.png

1

D Y
Metaller iyi bir ısı iletkenidir.
Yalıtkan maddelere bu ismin verilmesi ısıyı iyi iletmeleridir.
Isı iletebilen maddelerin hepsi aynı miktarda ısı iletirler.
Yalıtım malzemelerinde bulunan boşluklar fazladır.
Mutfakta yemek yapmak için kullandığımız tencere, çaydanlık gibi eşyaların sağlarında yalıtkan malzemeler kullanılır.

2

D Y
Binalarda genelde yalıtım malzemeleri olarak ağır materyaller kullanılır.
Maddeleri oluşturan tanecikler ne kadar birbirine yakın ise o kadar ısı iletkenliği fazladır.
Su havadan daha fazla yalıtkandır.
Hava betondan daha fazla yalıtkandır.
Isı yalıtımı enerji tasarrufu bakımından önemlidir.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. MİNİLOGO.png

1 Aşağıda ısıtılmakta olan bir metal çubukta a, b ve c noktalarının ısıları farklıdır.

Mum Çubuk ısıtma.png

Buna göre a, b ve c noktalarında bulunan taneciklerin titreşimlerim miktarları arasındaki bağıntı nasıldır?

A) a > b > c
B) c > b > a
C) b > a > c
D) a > c > b

2

Isı iletimi bakımından
maddeler ikiye ayrılır.
Aşağı sol icon 5.png Aşağı sağ icon 5.png
I. Yalıtkan
Aşağı icon 2.png Aşağı icon 2.png
Örnek: Çelik Örnek: II.

Verilen şemada bazı yerler numaralandırılmıştır. Bu yerlere aşağıdakilerden hangisi getirebilir?

I. II.

A)İletkenTahta
B)YalıtkanDemir
C)İletkenAlüminyum
D)YalıtkanCam

3 Aşağıda bazı aletlerin enerji dönüşümleri verilmiştir.

Alet Dönüştürülen
Enerji
Dönüşen
Enerji
X Güneş Enerjisi Isı Enerjisi
Y Güneş Enerjisi Elektrik Enerjisi
Z Güneş Enerjisi Hareket Enerjisi

Aşağıdakilerden hangisi verilen bu enerji değişimlerini sağlamaz?

A) Güneş Ocağı
B) Termostat
C) Güneş Pili
D) Radyometre

4 Aşağıdaki farklı renklerde özdeş küreler, güneş altında eşit süre bekletilmiştir.

Ball 5.png Ball 14.png Ball 2.png
Beyaz Sarı Siyah

Bu cisimler hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Işığı en çok soğuran siyah toptur.
B) Işığı en çok yansıtan beyaz toptur.
C) En fazla beyaz top ısınmıştır.
D) Toplardaki ısının artmasını soğurulma sağlar.

5 Aşağıdaki farklı cisimlerin soğurma miktarlarını gösteren bir grafik verilmiştir.

Grafik soğurma miktarı.png

Verilen bu grafikten yola çıkarak, özdeş ve aynı maddeden yapılmış bu maddelerin renkleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

K L M

A)BeyazKırmızıSiyah
B)KırmızıBeyazSiyah
C)KırmızıSiyahBeyaz
D)SiyahKırmızıBeyaz

6 Bir öğrenci doğru-yanlış uygulamasını aşağıdaki gibi cevaplamıştır.

D Y
Işık bir enerjidir.
Siyah renk bütün renkleri yansıtır.
Kırmızı ve yeşil ışık bir araya geldiğinde sarı renge dönüşür.
Işığın madde tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir.

Yanıtladığı her cevaptan 10 puan alan öğrenci yapmış olduğu uygulamadan toplamda kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40