BASINÇ ÖDEVPEDİA 2

Fen Ansiklopedisi sitesinden
23.11, 27 Eylül 2023 tarihinde Fenpedia (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 16092 numaralı sürüm
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)
DİĞER 8. SINIF ÖDEVPEDİA İÇİN

‎‎MEVSİMLER VE İKLİM ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 2 ‎‎MEVSİMLER VE İKLİM 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD ‎‎DNA VE GENETİK KOD 2 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 3 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 4 ‎‎DNA VE GENETİK KOD 5 ‎‎BASINÇ ‎‎BASINÇ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 2 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 3 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 4 ‎‎MADDE VE ENDÜSTRİ 5

HAFTALIK OLARAK OKUL PLANINA GÖRE O HAFTA İŞLENEN KONULAR İLE ALAKALI OLARAK HAZIRLANAN ÖDEVPEDİA'YA HER ÇARŞAMBA YENİ BİR SAYFA EKLENMEKTEDİR. SİTEDE VAR OLAN BÜTÜN ÇALIŞMALAR OKUL BİLGİLERİNİ PEKİŞTİRME AMAÇLIDIR. BU NEDENLE ÖNCELİK OKUL DERSLERİ VE ÖDEVLERİ OLMALIDIR!


Madde Madde Basınç

Katı basıncı ağırlık ile doğru orantılı yüzey alanı ile ters orantılıdır.
Katı cisimler uygulanan kuvveti aynen iletir.
Yüzey alanı ve ağırlık aynı oranda azalırsa zemine yapılan basınç değişmez. Pasta dikey olarak bölündüğünde zemine yaptığı basınç değişmez.
Basınç sorusunda hangi zemine yapılan sorulduğuna dikkat edilmelidir.
Katı basıncı sadece ağırlık (kuvvet) ve yüzey alanına bağlı olarak değişir, ağırlık artarsa basınç artar, yüzey alanı artarsa basınç azalır.
Sıvı basıncı sıvının derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Basınç eşitken yükseklik ve yoğunluk ters orantılıdır.
Sıvı basıncı kabın şekline ve sıvı miktarına bağlı değildir.
Baraj yapılırken alt kısımdaki duvarın daha kalın yapılması derinlere inildikçe sıvı basıncının artmasıyla ilgilidir.
Sıvı derinliği yüzeyden ölçülür, kabın tabanından ölçülmez.
Bileşik kapların tabanındaki basınçlar eşittir.
Esnek balona gaz eklenmesi balonun içindeki basıncı değiştirmez.
Alt tarafından delik açılmış bir şişenin içindeki suyun fışkırmasında hem hava basıncının hem de kabın içindeki sıvı basıncının etkisi vardır.
Şişenin kapağını kapattığınızda suyunun akmamasının nedeni iç basınç ile dış basıncın dengelenmesidir.
Ağzı kâğıtla kapatılan içi su dolu bardağı ters çevirdiğimizde içindeki seni dökülmemesinin nedeni açık hava basıncıdır.
Toriçelli deneyi deniz seviyesinde cıva ile yapıldığında cam borudaki sıvı seviyesi 76 cm olarak ölçmüş ve borunun üst tarafında boşluk olmuştur.
Toriçelli deneyi deniz seviyesinden daha yükseklerde yapıldığında cıva seviyesi 76 cm’den az olur.
Toriçelli deneyi cıva yerine yoğunluğu cıvadan daha az olan su ile yapsaydı borudaki su seviyesi daha fazla olacaktı.
Toriçelli deneyinde cıva seviyesinin düşmesi cıvanın oluşturduğu ilk basıncın açık hava basıncından büyük olduğunu gösterir.
Artezyen kuyularından kendiliğinden çıkması için kuyunun azının en üst kısmının, yeraltı su seviyesinin altında olması gerekir
Bir apartmanın en üst katında bulunan bir daireye suyun kendiliğinden çıkabilmesi için su deposunun daireden daha yüksekte olması gerekir.
Uçan balon yukarıya doğru çıktıkça hacmi artar, içindeki basınç azalır.
Basınç farkından dolayı kapak vb. sıkışma gerçekleşebilir. Sıkışıklığı kaldırmak için içerdeki basınçla dışarıdaki basınç eşitlenmelidir.
Kapalı kapta gaz basıncı yüksekliğe bağlı olarak değişmez.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1

I.
↓ sebeb olur
Basınç birimidir▷ II.
↓ örnektir
Katı Basınçı bağlıdır ▷ Ağırlık + III.

Basınç ile alakalı oluşturulmuş olan kavram haritasında ki boş kısımlar hakkında aşağıdakilerden hangileri söylenemez?

A) Basıncı oluşturan I. ifade Dik Kuvvet olmalıdır.
B) Basıncın birimi II. ifadede Pascal'dır.
C) Katı Basıncına Kuvvetin yanında III. ifade olarak Yer Çekimi de etkilidir.
D) Katı Basıncını Kuvvet ve III. ifade olarak Yüzey Alanı etkiler.

2 Aşağıdaki şekilde X ve Y cisimlerinin yere uyguladıkları basınçlar eşit ve 40 Pascal'dır.

Eğer cisimlerin yeşile boyanmış kısımları kesilip atılırsa yeni basınçları hakkında ne söylenebilir.

A) X ve Y gene 40 Pascal basınç yapar.
B) X'in basıncı yarıya inip 20 pascala düşmüştür.
C) Y'nin basıncı yarıya inip 20 pascala düşmüştür.
D) İkisinin de basıncı yarıya inip 20 Pascal olmuştur.

3 Her biri G ağırlığında olan ve kalınlığı S yüksekliği 3S olan Fen Ansiklopedileri şekildeki gibi rafa dizilmiştir.

Bu üç kitabın toplamda yaptığı basınç P olduğuna göre; kitapları aşağıdaki şekillerden hangisi gibi yerleştirilirse rafa yapılan basınç kuvveti P'den farklı bir değerde olur?

A)
B)
C)
D)

4 Aslı iki farklı durumun grafiklerini aşağıdaki gibi çizmiştir.

Oluşturduğu grafikleri düzgün bir şekilde çizen Aslı aşağıdaki durumların hangilerini grafik haline getirmiştir. (cisimler özdeştir)

A)
B)
C)
D)

5 Eşit bölümlendirilmiş ve homojen bir cisim aşağıda olduğu gibi 3 farklı şekilde yüzeye koyuluyor.

Buna göre basınç kuvveti FI, FII ve FIII ile Basınç PI, PII ve PIII arasındaki ilişki aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) PI>PII>PIII , FI>FII>FIII
B) PIII=PII<PI , FI=FII=FIII
C) PI>PII>PIII , FI=FII=FIII
D) PI=PII=PIII , FI<FII<FIII

6

Rayların şekil bozukluğuna uğramaması için teker sayısını arttırmak. Kesici aletlerin bir tarafının daha ince yapılması Traktör lastiklerinin geniş olması
Çivilerin tahtaya giren uçlarının sivri olması Bataklık bir ortamda ördek ayakları perdeli olduğu için rahatça yürüyebilmesi Kramponların altında sivri çivilerin olması
Kışın araçların tekerlerine zincir takılması Kar ayakkabısının geniş olması Yumuşak toprak zemine sahip yerlerde bina temellerinin daha geniş atılması

Yukarıdaki günlük hayatta basıncın kullanılmasıyla ilgili kartlardan kaç tanesi basıncın arttırılması ile alakalıdır.

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

7 Aşağıda tamamen bir birine özdeş ve aynı miktarda hava doldurulmuş Mavi, Kırmızı ve Sarı balonlar sıvı dolu bir kaba şekildeki gibi sabitlenmiştir.

Sabitlenen bu balonlarla alakalı yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Balonların büyüklük sıralaması Mavi>Kırmızı>Sarı şeklinde olacaktır.
B) Sarı balona etkiyen basınç kuvveti diğer balonlara göre daha fazladır.
C) Balonların yüzeyleri eşit olacağından her balona eşit miktarda basınç uygulanır.
D) Yüzeye yakın olan balon en az yüksekliğe sahip olan olduğu için sıvı basıncı az olacaktır.

8 Beher, balon joje ve erlen alınarak eşit yükseklikte su dolduruluyor. Taban noktalarına yapılan sıvı basınçları ölçülüp sonuçlara bakılıyor.

Yapılan deney aşağıdaki soruların hangisine cevap verilebilir.

A) Sıvı basıncı kabın şekline bağlı mıdır?
B) Sıvı basıncı, sıvı yoğunluğuna bağlı mıdır?
C) Sıvı basıncı sıvının bulunduğu ortama göre değişir mi?
D) Sıvı basıncı derinliğe bağlı mıdır?

9 Aşağıda içi su dolu kapalı bir sistemde 3 adet özdeş balon şekildeki gibi sabitlenmiştir.

Ok ile gösterilen yerden bir miktar kuvvet uygulandığında;

Ayşe; Basıncı sıvılar eşit olarak ileteceği için her balonda aynı miktarda basınç artışı olacaktır.

Oktay; M balonu altta kaldığı için en çok basınç artışı M balonunda olacaktır.

Şafak; Bütün balonlar aynı miktarda küçülecektir.

Ayşe, Oktay ve Şafak'ın yorumlarından hangileri doğrudur.

A) Ayşe ve Oktay'ın yorumu
B) Sadece Oktay'ın yorumu
C) Ayşe ve Şafak'ın yorumu
D) Sadece Ayşe'nin yorumu

10 Azına kadar su ile doldurulmuş bir bardak azını tamamen kapatacak bir kağıt parçası koyularak şekildeki gibi ters çevriliyor.

Buna göre;

I- Bardağı yarıya kadar su doldursaydık su dökülerek mumu söndürürdü.

II- Daha derin bir bardak kullanmış olsaydık açık hava basıncı daha fazla olacaktı.

III- Su yerine daha yoğun bir sıvı kullansaydık kağıda uygulanan sıvı basıncı daha fazla olurdu.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve III
D) II ve III