Fenpedia:Genel sorumluluk reddi

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Web sitesi içeriği

Yazar, sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, bütünlüğü ve kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk taşımaz. Yazarın isteyerek ve bilerek ya da ağır kusurlu hareket etmemiş olduğu sürece, sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasının veyahut yanlış ya da eksik bilgilerin kullanımının yol açtığı maddi ya da manevi zarardan yazar sorumlu tutulamaz. Web sitesi içeriği değişebilir ve bağlayıcı değildir. Yazar, sayfanın bazı kısımlarını ya da içeriğin tamamını özel bir bildirimde bulunmadan değiştirme, içeriğe eklenti yapma, silme ya da yayını geçici ya da sürekli olarak kaldırma hakkını saklı tutar.

Bağlantılar

Yazarın sorumluluk alanı dışında bulunan yabancı internet sitelerine olan doğrudan ya da dolaylı bağlantılarda ("Links"), sadece ve sadece yazarın bu sayfalardaki içerikten haberdar olması ve hukuka aykırı içeriklerin kullanımını teknik açıdan engelleyebilecek durumda olması koşulunda bir sorumluluk yükümlülüğü söz konusu olabilir.

Yazar, bağlantının verildiği zamanda bağlantı verilen sitelerde hukuka aykırı herhangi bir içeriğin yer almadığını açıkça belirtir. Bağlantı verilen sayfaların güncel ve gelecekteki düzenleri, içerikleri veyahut eser sahipliği üzerinde yazarın hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden yazar, bağlantı verilen tüm sayfaların, bağlantının kurulmasından sonra değiştirilen içeriklerini tanımadığını açık bir şekilde belirtir. Bu beyan, yazarın web sitelerinde verilen tüm bağlantılar ve yazar tarafından kurulmuş ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve e-posta listelerinde üçüncü şahıslar tarafından yapılan beyanlar için de geçerlidir. Yasadışı, hatalı ya da eksik içerikten ve özellikle de bu tür sunulan bilgilerin kullanımı ya da kullanılmamasından doğan zararlardan sadece ve sadece bağlantının verildiği sayfanın sağlayıcısı sorumludur. Burada, bir bağlantı üzerinden ilgili yayına yönlendiren kişi sorumlu değildir.

Telif hakkı ve marka hukuku

Yazar, yayınlarda kullanılan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin telif haklarını göz önünde bulundurmak için gerekli çabayı gösterir, bunun için yazar kendisi tarafından oluşturulmuş grafik, ses kaydı, video parçası ve metinleri kullanmaya ya da lisansı olmayan grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlere baş vurmaya çaba gösterir. Web sitesinde anılan, kimi durumlarda üçüncü şahıslar tarafından korunan marka ve ticari isimler, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükte olan marka hukuku ve mülkiyet hakkı mevzuatına tabidir. Bir markanın sadece anılmış olması, o markanın üçüncü şahısların hakları tarafından korunmadığı çıkarımına yol açmaması gerekir. Yazar tarafından oluşturulmuş yayınlanan unsurların telif hakkı sadece ve sadece sayfanın yazarına aittir. Bu tür grafik, ses kaydı, video parçası ve metinlerin başka elektronik ya da basılı yayınlarda çoğaltılması ya da kullanımı, yazarın iznine tabidir.

İşbu sorumluluk reddinin hukuki geçerliliği

İşbu sorumluluk reddi, bu açıklamayla ilintili web sitesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu metnin bazı parçaları ya da metindeki bir takım ifadeler, yürürlükteki mevzuata uymuyorsa, uymaz hale gelmişse ya da tamamen uymuyor ise, bu durum belgenin geri kalan kısmının içerik ve geçerliliğini etkilemez.