Şablon:SORU:100216

Fen Ansiklopedisi sitesinden

A ve B cisimleri sistemde dengededir. Sisteme kontrol amaçlı olarak bazı kısımlara D1, D2 ve D3 dinamometreleri bağlanmıştır.

Buna göre, aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? (Makara, dinamometre ağırlıkları ve sürtünmeler önemsenmemiştir.)

A) D1 dinamometresinin gösterdiği değer, A cisminin ağırlığına eşittir.
B) D2 dinamometresinin gösterdiği değer, A cisminin ağırlığının 2 katına eşittir.
C) D2 dinamometresinin gösterdiği değer, B cisminin ağırlığına eşittir.
D) D3 dinamometresinin gösterdiği değer, A ve B cisimlerinin ağırlıklarının toplamına eşittir.