Şablon:SORU:102379

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıdaki devrede K ve L ampulleri özdeş değildir.

3. ampermetre değeri 5A'i gösterirken 1. ampermetre 3A'i göstermekte olduğu bilinmektedir.

Buna göre L ampulü üzerinden geçen akım kaç amperdir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4