Şablon:SORU:102880

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Gözümüzde görüntünün tam anlamıyla oluşabilmesi için cisimden gelen ışınların sarı leke dediğimiz duyarlı sinirlerin bulunduğu kısma gelmesi gerekir. Aksi halde görüntüyü net bir şekilde görebilmemizin imkanı yoktur.

Sağlıklı ve kusurlu göz gelen ışın.png

Yukarıda gösterilen göz kusuruyla alakalı olarak;

I- Tedavisi olmayan bir göz kusurudur.

II- Kalın kenarlı mercek ile düzeltilmesi mümkündür.

III- Yakınsak mercek ile düzeltilen bir göz kusurudur.

verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III