Şablon:SORU:103269

Fen Ansiklopedisi sitesinden

♥Yuvarlaktır. ▲Ribozom bulunur. ◆Sentriyol bulunur.

■Kloroplast bulunur. ●Koful bulunur. ★Köşeli yapıya sahiptir.

Yukarıda bir öğrenci Sarı kutuya hayvan sadece hayvan hücresine ait, yeşil kutuya sadece bitki hücresine ait, maviye ise ikisine ait özellikleri yerleştirirken hata yapmıştır.

Buna göre öğrencinin hata yaptığı özelliklerin başındaki semboller nelerdir?

A) ■ ve ♦
B) ▲ ve ●
C) ▲, ● ve ♦
D) ♥ ve ★