Şablon:SORU:103749

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda kuvvetin etkileri için doğru yanlış etkinliği işaretlenmiştir.

D Y
Duran cisimleri hareket ettirebilir.
Hareket eden cisimleri durdurabilir.
Hareketli cisimleri yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da farklı bir yöne döndürebilir.
Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.

Her soru 25 puan ve yanlış yaptıklarından puan alamadığına göre, nu öğrenci kaç puan almıştır?

A) 25
B) 50
C) 75
D) 100