Şablon:SORU:103800

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Maddenin yapıtaşında herhangi bir değişiklik olmadığı durumlar fiziksek değişim olarak belirtilir.

Oksijen Atomu.pngOksijen Atomu.pngOksijen Atomu.png + Hidrojen Atomu.pngHidrojen Atomu.pngHidrojen Atomu.pngHidrojen Atomu.pngHidrojen Atomu.png = Su Molekülü.pngSu Molekülü.pngSu Molekülü.png

Yukarıda ilk iki kaptaki maddeler daha sonra 3. kapta şekildeki gibi bir araya gelmekte.

Gerçekleşen bu değişim;

I. Su ve tuzun karıştırılması ile tuzlu suyun elde edilmesi

II. Sodyum ve klorun tepkimesi sonucu tuzun oluşması

III. Demirin oksijenle etkileşimi sonucu paslanması

IV. Hamurun mayalanması

verilenlerden hangisi veya hangileriyle benzerdir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) II, III ve IV