Şablon:SORU:103836

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Farklı renklerde toplar farklı atomları temsil edecek şekilde 3 öğrenci aşağıdaki modelleri oluşturmuşlardır.


Özlem

Ali

Kadir

Hazırlanan modeller incelendiğinde;

I. Özlemin modelindeki atom sayısı diğerlerinden fazladır.

II. Özlem ve Kadir'in oluşturmuş olduğu modellerdeki atom çeşidi miktarı aynıdır.

III. Ali ve Kadir'in bileşiklerinde aynı atomdan bulunmaktadır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III