Şablon:SORU:103861

Fen Ansiklopedisi sitesinden

30oC'de bir ortama bırakılan buzun bir süre sonra eridiği gözleniyor.

30oC
Sonra
27oC

Isı alış-verişinin sadece ortam ve buz arasında olduğu kabul edilirse yukarıdaki gözleme bakarak buz ile alakalı olarak verilen bilgilerden hangisi yanlış olur?

A) Hal değişimi gerçekleşmiştir.
B) Erime esnasında ortamdan ısı alınmıştır.
C) Erime durumunda maddenin sıcaklığı artmıştır.
D) Erimede ortamın sıcaklığı artmıştır.