Şablon:SORU:103892

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Katı haldeki saf bir maddenin sıcaklık zaman grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir.

Sıcaklık zaman grafiği eksiden.png

Bu grafiğe göre bu madde için;

I. Kaynama sıcaklığı 80 oC'dir.

II. Erime sıcaklığı 30 oC'dir.

III. Donma sıcaklığı -30 0C'dir.

yapılan yorumlardan hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III