Şablon:SORU:104032

Fen Ansiklopedisi sitesinden

X

Y

Yukarıdaki saf su bulunan kaplara şekildeki gibi X, Y maddeleri eklenince pH grafiği şekildeki gibi olmaktadır.

Buna göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Saf suya eklenen X maddesi asit olabilir, çünkü pH miktarı azalmıştır.
B) X maddesi NH3, Y maddesi ise CH3COOH olabilir.
C) Saf suya eklenen Y maddesi baz olabilir, çünkü pH miktarı artmıştır.
D) X maddesi eklendikten sonra mavi turnusol kağıdına etki eder: Y maddesi eklendikten sonra kırmızı turnusol kağıdına etki eder.