Şablon:UYGULAMA:100029

Fen Ansiklopedisi sitesinden

D Y
Sürtünme kuvveti sadece katı maddeler arasında gerçekleşir.
Ayakkabıların ve araba lastiklerinin kauçuktan yapılmasının nedeni sürtünme kuvvetini arttırmaktır.
Aşağı düşen bir cismin düşme esnasında kinetik enerjisi azalırken, potansiyel enerjisi artar.
Bir cismin potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamı bize mekanik enerjiyi verir.
Hava direnci havanın cisimlerin haraketline karşı koymasıdır.