Şablon:UYGULAMA:100032

Fen Ansiklopedisi sitesinden

 D   Y 
Elementlerin atomuna bakıldığında farklı atomlar gözleniyorsa farklı elementler olduğunu söylenebilir
Tüm elementler doğada atomik halde bulunur.
Yapısında tek cins atom içeren her madde elementtir.
Klor elementi Suriye'de "Kl" sembolü ile gösterilir.
Bileşikler element sembollerinin kullanıldığı formüllerle gösterilir.