Şablon:UYGULAMA:100034

Fen Ansiklopedisi sitesinden

D Y
Homojen karışımlar saf maddelerdir.
Eğer bir karışım homojen ise çözelti oluşturmuştur.
Süt ve ayran heterojen karışımlara örnek olarak verilebilir.
Karışımlar kimyasal yollarla birbirinden ayrılabilirler.
Tuzlu su çözeltisinde tuz çözünen, su ile çözen maddedir.