Şablon:UYGULAMA:100121

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda verilen vücut atıklarının hangi organlardan atıldığını bulunuz.

 

Üre
Su
Karbondioksit
Tuz
Besin Atıkları