Şablon:UYGULAMA:100136

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak araçların süratlerini büyükten küçüğe sıralıydınız.

Araç Alınan Yol(km) Geçen Zaman(sa) Sürat(km/sa)
X 100 10

Y 250

50
Z

10 30
T 500

25
K 600 15

Süratlerin büyükten küçüğe sıralanışı:

>

>

>

>