ASİT VE BAZLAR

Fen Ansiklopedisi sitesinden

ASİT VE BAZLAR

Maddeler kimyasal özellikleri bakımından üç gruba ayrılır. Bunlar; asitler, bazlar ve asitlik ve bazlık bakımından nötr olan maddelerdir.

ASİTLER

Asitler suda çözündüğünde hidrojen iyonu derişimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

Asitlerin Özellikleri;

 • Sulu çözeltilerinde H+ iyonu (hidrojen iyonu) verirler.
 • Tatları ekşidir.
 • Ciltte yanma hissi uyandırırlar. Kuvvetli bir asitse cildi tahriş eder.
 • Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Asitler mermer ve metal yüzeyleri aşındırır. Metal ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır.
 • Asitler, bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Buna nötrleşme tepkimesi denir.
Yapısında H (Hidrojen) atomu bulunduran her madde asit değildir. Su (H2O), Amonyak (NH3), Metan gazı (CH4) gibi. Bazı maddeler yapısında ise hidrojen bulunmadığı halde, sulu çözeltilerinde hidrojen iyonu (H+)oluşumuna sebep oldukları için asit özelliği gösterirler. Karbondioksit (CO2), Azot dioksit (NO2) ve Kükürt dioksit (SO2) suda asit özelliği gösteren maddelerdir.
Günlük Hayatta Sıkça Karşımıza Çıkan Asitler
Formülü Okunuşu Suda Çözüldüğünde

Oluşan İyonlar

Piyasa Adı Kullanıldığı Yerler
HCl Hidroklorik Asit H+ ve Cl- Tuz Ruhu Temizlik ürünü
H2SO4 Sülfürik Asit H+ ve SO4-2 Zaç Yağı Patlayıcı madde, boya, ilaç ve akü
HNO3 Nitrik Asit H+ ve NO3- Kezzap Patlayıcı madde , gübre ve temizlik ürünü
H2CO3 Karbonik Asit H+ ve HCO3- Gazoz Asidi Gazoz (yağmur suyunda da bulunur.)
H3PO4 Fosforik Asit H+ ve PO4-3 Kola Asidi İlaç, yağ sanayi, sinek ilacı, gıda koruyucu, kola ve temizlik ürünü
CH3COOH Asetik Asit H+ ve CH3COO- Sirke Yemek sektörü
HCOOH Formik Asit H+ ve HCOO- Karınca Asidi koruyucu ve anti bakteriyel alan, deri işleme
BAZI YİYECEK VE İÇECEKLERİMİZDEKİ ASİTLER;

ELMA
Malik Asit
LİMON
Sitrik Asit
SÜT, YOĞURT
Laktik Asit
ÇİLEK
Formik Asit
ÜZÜM
Tartarik Asit
TURŞU
Benzoik Asit
ISIRGAN OTU
Formik Asit
TEREYAĞ
Bütirik Asit
ZEYTİN YAĞI
Oleik Asit
KARINCA
Formik Asit

BAZLAR

Baz, suda iyonlaştıklarında ortama OH (hidroksit) iyonu verebilen maddelerdir. Bazlar da, asitler gibi tehlikeli maddelerdir. Suda iyonlaştıklarında hidroksit (OH) iyonu derişimini arttıran maddelere baz denir.

Bazların Özellikleri;

 • Sulu çözeltilerinde OH- (hidroksit) iyonu verirler.
 • Tatları acıdır.
 • Cilde kayganlık hissi verir.
 • Kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirirler.
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
 • Metallerle tepkimeye girmemeleri asitlerden ayırmak için kullanılabilir.
 • Bazlar; cam, kristal ve porselenleri matlaştırır.
 • Bazlar, asitler ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Buna Nötrleşme tepkimesi denir.
Günlük Hayatta Sıkça Karşımıza Çıkan Bazlar;
Formülü Okunuşu Suda Çözüldüğünde

Oluşan İyonlar

Piyasa Adı Kullanıldığı Yerler
NaOH Sodyum hidroksit Na+ ve OH- Kostik Sabun, lavabo açıcı.
KOH Potasyum hidroksit K+ ve OH- Potas Kostik Arap sabunu, sıvı sabun, şampuan.
Ca(OH)2 Kalsiyum hidroksit Ca+2 ve OH- Sönmüş Kireç Sıva ve harç.
Mg(OH)2 Magnezyum hidroksit Mg+2 ve OH- Antiasit
NH3 Amonyak NH4+ ve OH- Amonyak Ev temizlik malzemesi, gübre, patlayıcı madde
LiOH Lityum Hidroksit Li+ ve OH- Pil, Seramik, Cam
GÜNLÜK HAYATTA BAZ İÇEREN BAZI MADDELER;

SABUN DİŞ MACUNU ACI BİBER KABARTMA TOZU ÇİKOLATA KÜL

Asit ve Bazlar birbirine ters gibi görünse de elektriği iletmek, turnusol kağıdına etki etmek, nötrleşme tepkimesine katılmak gibi ortak yönleri vardır.

BELİRTEÇ (İNDİKATÖR) MADDELER:

pH belirteçleri (İndikatörler), çözeltinin pH'sına bağlı olarak renk değiştiren, karmaşık yapıdaki organik bileşiklerdir. Asidik ve bazik özellik gösteren maddelerde farklı renk alır. Doğal olarak kullanılan belirteçler de vardır.

Belirteç Asite uygulandığında aldığı renk Baza uygulandığında aldığı renk
Turnusol Kağıdı Kırmızı Mavi
Metil Oranj Kırmızı Sarı
Fenolftalein Renksiz Pembe
Kırmızı Lahana Suyu Kırmızı Mavi

pH ölçeği;

pH ölçeği bir maddenin ne kadar asidik yada bazik olduğunu belirten ölçektir. 14 birime ayrılmıştır. 0-7 arasındaki değerler asidik, 7 nötr ve 7-14 arası cıkan sonuçlar ise bazik olduğunu gösterir. Farklı bir deyişle çözeltide 0-7 arası H+ iyonları > OH- iyonları, 7 de H+ iyonları = OH- iyonları ve 7-14 arası da H+ iyonları < OH- iyonları denilebilir.

PH ölçeği.jpg

Asit ve Bazların Zararlı Etkisinden Korunma Yolları:

 • Mermer tezgahta limon kesmemeliyiz.
 • Temizlik sırasında deterjanlı yüzeyleri bol su ile yıkamalıyız.
 • Asit ve bazları kullanırken özellikle deterjanların cildimize temasını önlemek için mutlaka eldiven kullanmalıyız.
 • Temizlik malzemelerini birbirine rastgele karıştırmamalıyız.
 • Labaratuvarda asit ve bazlarla çalışırken mutlaka önlük, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmalıyız.
 • Herhangi bir kaza anında asit veya bazın temas ettiği bölgeyi bol su ile yıkamalıyız.
 • Herhangi bir kaza anında en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.

Asit Yağmuru:

 • Fosil yakıtların yanması sonucu CO2, NO2, SO2 gazları açığa çıkar.
 • Bu gazlar suda iyonlaşarak H2CO3, HNO3, H2SO4 asitlerini oluşturarak yağmur suyunun asidik özellik oluşturmasına neden olur.
 • Oluşan asit yağmuru ormanlara, antik yapılara, şehir yapılarına ve doğaya zarar verir.
 • Topraktaki Ca+2 Mg+2 K+ gibi minerallerin çözünmesine neden olarak toprakların verimsizleşmesine neden olur.
 • Araçların ve iş makinelerin yüzeyinin aşınmasına neden olur.
 • Asit yağmurlarına daha çok hava kirliliği neden olur. Bu yüzden hava kirliliğinin olduğu yerlerde daha sık görülür.