ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

Fen Ansiklopedisi sitesinden

ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

DEVRE ELEMANLARININ SEMBOLLERLE GÖSTERİMİ VE DEVRE ŞEMALARI

Basit elektrik devresinde kullanılan semboller ve bu sembollerin anlamları. Devre şeması.

Elektrik devrelerinde çok sayıda farklı devre elemanı bulunur. Basit bir elektrik devresinde ise az sayıda devre elemanı vardır.

Bu devre elemanlarını tanıyalım.

Pil: Devreye enerji sağlar.

Lamba: Ampul olarak da adlandırılır. Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.

Anahtar: Elektrik devresini açıp kapamaya yarar.

Anahtar kapalıyken devreye elektrik akımı gider ve lamba ışık verir. Anahtar açık ise lamba ışık vermez.

İletken Kablo: Pildeki enerjinin devre elemanlarına ulaşmasını sağlar.

Devre Şeması Nedir?

Devre elemanlarının sembollerini kullanarak oluşturulan elektrik devresi şekline devre şeması denir.

Devre elemanları bağlanmış basit bir elektrik devresinin şekli

Elektronik bir aletin içindeki elektrik devreleri


BASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİNDE LAMBA PARLAKLIĞINI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

Hayatımızın vazgeçilmez enerji kaynaklarının başında elektrik gelir. Elektrik enerjisi beyaz eşyaların lambaların, televizyon ve telefonların hatta günümüzde otomobillerin bile çalışmasını sağlamaktadır.

Basit Elektrik Devresi

Bir elektrik devresi yapacak olursak bize pil, iletken kablo, anahtar ve ampul gereklidir.

Pil: Devreye enerji sağlar

İletken kablo: elektrik akımını taşır.

Anahtar: Akımı istediğimi zaman açıp kapamaya yarar.

Ampul: pilden aldığı enerjiyle ışık yayar.

Ampul sayısının parlaklığa etkisi

Bir elektrik devresinde ampul sayısının artması lamba parlaklığını azaltır.


Pil sayısının parlaklığa etkisi

Bir elektrik devresinde pil sayısını artırmak parlaklığı artırır.