Şablon:SORU:100165

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda bir DNA parçasının tek sarmalı verilmiştir.

Teksarmal.jpg

Bu DNA parçasının ikinci sarmalıyla birlikte görünümü nasıl olmalıdır?

A) 1teksarmal.jpg
B) 2teksarmal.jpg
C) 3teksarmal.jpg
D) 4teksarmal.jpg