Şablon:SORU:102371

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda verilen bazı canlılar ve bu canlıların üreme şekillerinin eşleştirilmesinde hangisi yanlıştır?

A) Bakteri - Bölünerek
B) Kavak bitkisi - Vejetatif
C) Terliksi hayvan - Tomurcuklanarak
D) Toprak solucanı - Rejenerasyonla