Şablon:SORU:102505

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıdaki tabloda bazı maddelerin ışığı geçirme durumları verilmiştir.

Madde Geçirdi Az geçirdi Geçirmedi
Tül perde +
Ayna +
Kiremit +
Pencere camı +

Burcu her doğru işaretleme için 10 puan aldığına göre, Burcu toplam kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40