Şablon:SORU:102524

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Teknik elemanlar hızlı sanayileşmenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın en önemli faktörüdür. Hızlı ve sürekli üretim, yeterli montaj, bakım ve onarım teknik elemanların aynı dili kullanmaları ile sağlanır. Yapılan işin istenen özelliklerde olması teknik elemanların, elektrik devre şemalarını eksiksiz okuma ve bunu birebir uygulamaları ile sağlanır.

Buna göre bir ülkede üretilen elektronik bir cihazın Dünya’nın her yerindeki teknik elemanlarca kurulabilmesini sağlayan temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknik elemanların Dünya’daki tüm dilleri bilmesi
B) Devre elemanlarının Dünya’nın her yerinde aynı sembollerle gösterilmesi
C) Cihazın üretildiği ülkedeki teknik elemanların kurulumu gerçekleştirmesi
D) Teknik elemanların üniversite mezunu olması