Şablon:SORU:103259

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda DNA'nın ufak bir parçası model olarak gösterilmiştir.

DNA parçası.png

Gösterilen bu parça için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Toplamda 8 adet nükleotidden oluşmuştur.
B) Bütün organik baz çeşitlerini yapısında bulundurur.
C) Şeker sayısı organik baz sayısından fazladır.
D) Her nükleotidinde bulunan şeker ve fosfat sayısı aynıdır.