Şablon:SORU:103485

Fen Ansiklopedisi sitesinden

Aşağıda canlıların sınıflandırılmasına ait bir şema verilmiştir.

Canlılar
Aşağı icon 3.png Aşağı icon 3.png Aşağı icon 3.png Aşağı icon 3.png
I Mantarlar II Hayvanlar

"Şemanın doğru olabilmesi için numaralandırılmış kısımlara ne getirilmelidir?

I II

A)Çiçekli
bitkiler
Çiçeksiz
bitkiler
B)Mikroskobik
Canlılar
Bitkiler
C)Omurgalı
Hayvanlar
Omurgasız
Hayvanlar
D)YosunlarKuşlar