Mevsimlerin Oluşumu Özet

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Yörünge Düzlemi: Yörüngenin oluşturduğu düzleme ise yörünge düzlemi ya da dolanma düzlemi adı verilmektedir.

Dönme Ekseni: Kutuplardan Dünya'yı düz bir şekilde kesen hayali doğruya denir. Dönme bu hayali doğru etrafında gerçekleşir.

Ekvator Düzlemi: Dünya’yı paralel olarak iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgidir.

Yörünge: Bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında yaptığı dolanma hareketinin izlediği yoldur.

Eksen Eğikliği: Ekvator düzlemi ile Dünya’nın dolanma düzlemi arasındaki 23o27ı'lık (23 derece 27 dakika) açıya denir.

 

21 HAZİRAN
  • Güneş ışınları öğle vakti yengeç dönencesine dik gelir.
  • Kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış başlangıcıdır.
21 ARALIK
  • Öğle vakti güneş ışınları Oğlak dönencesine dik düşer.
  • Kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz başlangıcıdır.
23 EYLÜL
  • Öğle vakti Güneş ışınları Ekvator'a dik düşer.
  • Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar başlangıcıdır.
  • Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşittir.
21 MART
  • Öğle vakti Güneş ışınları Ekvator'a dik düşer.
  • Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcıdır.
  • Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz eşittir.