Uzay Araştırmaları Özet

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Uzay Araçları
Uzay Roketi: Ana hatlarıyla, yakıt, motor ve egzozdan oluşur. Bir defa kullanılır. Tekrar tekrar kullanılamaz. Uzaya uydu veya uzay aracı göndermek için kullanılır.

Uzay Mekiği: Dünya ile uzay araçları arasında ulaşımı sağlayan araçlardır. Tekrar tekrar kullanılabilir.

Uzay İstasyonu: Dünya yörüngesinde dolanır. Uzay çalışmalarının, deneylerin ve araştırmaların yapılabileceği, astronotlar için yaşam alanı sunan büyük uzay araçlarıdır.

Uzay Sondası: Bir gök cismini incelemek için uzaya gönderilen, uzaktan kumanda edilebilen insansız uzay araçlarıdır. Fotoğraf, atmosfer analizi gibi elde ettiği bilgileri Dünya’ya yollar.

Uzay Teleskobu: Uzayda belli bir yörüngeye yerleştirilerek çok uzak mesafelerden görüntü alınmasını sağlayan araçlardır.

Yapay Uydu: İnsanlar tarafından üretilerek, Dünya’nın yörüngesine yerleştirilen, meteoroloji, haberleşme, askeri ve uzay araştırmaları için kullanılan uzay araçlarıdır.

 

Madde Madde Bilgi
  • Uzay mekiği ve uzay istasyonunda insan taşıyabilmek için yaşam destek üniteleri bulunmaktadır.
  • Uzay teleskoplarının yapım nedeni görüşü engelleyen atmosfer koşullarındandır.
  • Uzay araçları benzer teknolojilere sahip olabilirler. (İletişim, görüntüleme, deney odaları gibi…)
  • Roketler, şu anda yörüngeye veya ötesine ulaşabilen tek araçtır. Bütün uzay araçlara yapımından sonra uzaya gönderilmek için rokete ihtiyaç duyar.
  • İlk mürettebatsız(insansız) uzay görevi, 1957'de Dünya yörüngesine fırlatılan Sputnik uydusudur.
  • İlk insanlı uzay uçuşu, 1961'de SSCB'den kozmonot Yuri Gagarin'in Dünya etrafında bir yörüngede döndüğü Vostok 1 idi.
  • Apollo 11 görevinde astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 20 Temmuz 1969'da Aya iniş yapan ilk insanlar oldu.
  • Dünya yörüngesine yerleşmesi ile uzay istasyonları, yapay uydu kategorisinde değerlendirilebilirler.
  • Uzay roketleri tek sefer kullanılması nedeniyle ayrılabilir yakıt tanklarına sahiptir.
  • Uzay Araçları insanlı ve insansız olarak iki gruba da ayrılabilir. İnsanlı olanlara uzay mekiği(aracı) ve uzay istasyonları örnek olarak verilebilir.

 

Uydular
Doğal Uydular Yapay Uydular

 

Yapay Uydu Çeşitleri
Haberleşme uyduları: TV, radyo, telefon gibi iletişim araçlarını kullanabilmek için uzaya gönderilmiş uydulardır.

Astronomi uyduları: Uzaydaki diğer gökcisimlerini gözlemek amacıyla kullanılırlar.

Biyouydular: Bilimsel amaçlarla canlı organizmalar taşıyan uydulardır.

Minyatür uydular: Çok çeşitli amaçlarla kullanılabilen sıra dışı şekilde ufak cüsseli uydulardır.

Navigasyon uyduları: Radyo sinyalleri vasıtasıyla dünya üzerindeki mobil cihazların yerlerini GPS sayesinde tespit etmeye yarayan uydulardır. Çalışabilmesi için en az 3 uydu gereklidir.

Gözetleme uyduları: Daha çok askeri gözetleme ve keşif amaçlarıyla kullanılan uydulardır.

Gözlem uyduları: Bu uydular sivil gözlem amacıyla (çevre faciaları, harita yapımı vs.) kullanılan uydulardır.

Uzay istasyonları: Uzay istasyonları, üzerinde insanların yaşaması için inşa edilmiş yapılardır. Günümüzde bilimsel amaçlarla kullanılan bu yapılar astronotların yıllarca barınmasına imkân verebilmektedir.