Basınç 10 soruluk sınav

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Madde ve Endüstri ‎Basit Makineler ‎Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ‎Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

Günlük hayatta basınç bir çok yerde karşımıza çıkar.
Bazı araçların tekerleklerinin geniş ya da çok sayıda olması, iş makinesinin paletli olmasının nedeni basıncı

,
Bıçakların bir yüzünün ince ve keskin yapılması basıncı

,
Kar paletlerinin geniş yapılması basıncı

içindir.

2 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

Katı basıncında yüzey alanı arttıkça basınç

, sıvılarda ise

. sıvılarda basıncı

ve öz kütle etkiler. Gazlarda basınç her yüzeye

olarak dağılır.

3 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Raptiyenin ucunun sivri olması basıncı azaltmak içindir.
Sıvılar kabın temas ettikleri yüzeyine basınç uygular.
Sıvılar basıncı her yöne eşit olarak iletir.

4 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Kapalı kaptaki sıvılar uygulanan basıncı her yöne eşit olarak iletir.
Bir bıçağın azını bilemek basıncı arttırmak içindir.
Sıvıların basıncı Yükseklik (Derinlik), Yoğunluk (Cins) ve Yerçekimi ivmesinden etkilenir.

5 Katılarda Basınç'ın Özelliklerini Yazınız.

6 Açık hava basıncını ilk ölçen İtalyan bilim insanıdır kimdir?