Dna ve Genetik Kod 10 soruluk sınav

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Madde ve Endüstri ‎Basit Makineler ‎Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ‎Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

DNA’nın en küçük Yapı Birimine

denir. Bir nükleotidin yapısında; { fosfat}, Şeker ve azotlu organik Baz bulunur. Azotlu Organik bazlar: 4 çeşittir.

(A),

(T),

(C &S) ve

(G)'dir.

2 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

, bir hücre genomunun DNA dizisinde oluşan değişimlerdir. Her zaman organizma üzerinde negatif veya pozitif etkilere sahip olmayabilirler. Canlılarda çevrenin etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan özelliklere ise

denir. Örneğin, güneş banyosu yapan kimselerin derileri bronzlaşır. Ancak bu yeni deri rengi çocuklarına

. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli özellikler (ve davranışlar) kazanmalarına

denir. Adaptasyonlar oğul bireylere

.

3 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Mutasyonların tamamı kalıtsaldır.
Özelliğini herzaman ortaya çıkaran gen çekinik gendir.
DNA'nın tek ipliğindeki guanin sayısı, aynı iplikteki sitozin sayısına eşit olmayabilir.

4 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
DNA'nın görev birimi nükleotid'dir.
Kalıtımda görev alan yapılar küçükten büyüğe doğru kromozom<gen<DNA<nükleotid şeklindedir.
DNA molekülünün çift zincirinde adeninin karşısında timin, guanin karşısında sitozin bulunur.

5 DNA’da Bulunan Organik Bazlar Hangileridir?

6 Adaptasyon (Çevreye Uyum) Nedir?