Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 10 soruluk sınav

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Madde ve Endüstri ‎Basit Makineler ‎Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ‎Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

Bazı

ve yüksüz olan maddeler birbirlerine sürtüldüğünde

gerçekleşir. Ebonit(plastik) bir çubuk yüne sürtüldüğünde yündeki

bir kısmı ebonit çubuğa geçer. ebonit çubuk

yüklenmiş, yün ise

yüklenmiş olur.

2 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

, bir cisimde

elektrik yükünün olup olmadığını, yükün eksi (-) veya artı (+) işaretli olduğunu tespit etmeye yarayan alet. Elektroskop nötr iken yaprakları

dır.

3 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Yıldırımdan korunmak için kullanılan sivri uçlu metale paratoner denir.
Ebonit çubuk, plastik ve cam gibi cisimlere negatif yüklü cisim denir.
Sürtünmeyle elektriklenme sonucu cisimler zıt cins elektrik yükü ile yüklenir.

4 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Pozitif yükler alınıp verilebilir.
Elektriklenen cisimler mıknatıs tarafından çekilir.
Bulutlar arasında meydana gelen elektrik boşalmasına yıldırım denir.

5 Elektriklenme Çeşitleri Nelerdir?

6 Topraklama Nedir?