Madde ve Endüstri 10 soruluk sınav

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎Mevsimler ve iklim ‎Dna ve Genetik Kod Basınç ‎Madde ve Endüstri ‎Basit Makineler ‎Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ‎Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

Asitler suda çözündüğünde

iyonu derişimini arttıran maddelerdir. Hidrojen iyonları çözeltiyi

yapar. Tatları

dir. Ciltte yanma hissi uyandırırlar.

turnusol kâğıdını

çevirirler.

2 Aşağıda verilen bilgi parçasında boşlukları küçük harf kullanarak doldurunuz.

Periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe;
Atom Numarası

Kütle Numarası

Metalik Özellik

Elektron Verme İsteği

3 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Etin kıyma olması kimyasal değişimdir.
Sütün mayalanıp yoğurt yapılması Fiziksel değişimdir.
Tahtadan masa yapılması kimyasal değişimdir.

4 Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarını “D” yanlış olanlarını ise “Y” olarak işaretleyiniz

 D   Y 
Periyodik tablonun son büyük değişikliğini gerçekleştirmiş olan bilim insanı Moseley'dir.
Grafit hariç ametaller elektrik ve ısıyı iyi iletemezler.
Mg(OH)2 bilesiğinde 3 çeşit atom vardır.

5 Periyodik Cetvelde Soldan-Sağa Gidildikçe Neler Değişir?

6 Fiziksel Değişim Nedir?