ELEKTRİĞİN İLETİMİ 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER KUVVET VE HAREKET MADDE VE ISI SES VE ÖZELLİKLERİ VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1

Aynı maddeden yapılmış, kalınlıkları eşit olan K, L ve M telleri bir devrede ayrı ayrı kullandığında ampul parlaklığı grafikteki gibi oluyor.

Buna göre, K, L ve M tellerinin uzunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K ˃ L ˃ M
B) L ˃ K ˃ M
C) M ˃ K ˃ L
D) K ˃ M ˃ L

2

Yukarıda verilen basit elektrik devresindeki direnç daha büyük bir direnç ile değiştiriliyor.

Buna göre ampulün parlaklığının aynı kalması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Pil eklenmeli
B) Direnç eklenmeli
C) Pil ters bağlanmalı
D) Lamba eklenmeli

3

Şekildeki devrelerde piller, lambalar ve teller özdeştir. Lambalardan en parlak R, sonra P, sonrada S lambasının yanması isteniyor.

Buna göre devrelerdeki boşluklara hangi iletken teller yerleştirilmelidir?

1. Devre 2. Devre 3. Devre

A)XYZ
B)X ZY
C)YXZ
D)ZYX

4

Aynı maddeden yapılmış, uzunluk ve kesit alanları şekildeki gibi olan K, L ve M telleri ayrı ayrı devrenin test ucuna bağlanarak ampul parlaklıkları karşılaştırıyor.

Buna göre ampul parlaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) K ˃ L ˃ M
B) L ˃ K ˃ M
C) M ˃ L ˃ K
D) K ˃ M ˃ L

5 Aşağıda verilen maddeleri elektrik iletkenliğine göre gruplandırırsak hangisi grup dışında kalır?

A) Şekerli su
B) Asitli su
C) Sirke
D) Tuzlu su

6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi elektrik çarpmalarına karşı güvenliğimizi sağlamak için uygun bir davranış değildir?

A) Elektrik çarpan birisine dokunmamalıyız.
B) Prize ıslak elle dokunmamalıyız.
C) Kablonun plastiği zarar görmüş ise kabloyu tutmamalıyız.
D) Bozulan elektrikli aletleri fişten çıkarmadan tamir etmeliyiz.

7 Ali bir elektrik devresinde yalıtkan ve iletken maddeleri test etmek için şekildeki devreyi kuruyor.

Buna göre A ucu tellere sırasıyla dokundurulduğunda ampul kaç defa yanmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

8 Aynı maddeden yapılmış K, L, M ve N tellerinin uzunluk ve kesit alanları tabloda verilmiştir.

UZUNLUK KESİT ALANI
K 4L S
L 4L 2S
M 3L S
N 2L 2S

Buna göre hangi telin direnci en büyüktür?

A) K
B) L
C) M
D) N

9 Elektriksel direnç birimi, hangi bilim insanının soyadından almıştır?

A) George Simon Ohm
B) Isaac Newton
C) Albert Einstein
D) Madam Curi

10 Aşağıda bazı cümleler boş bırakılarak verilmiştir.

  • İletken maddelerde elektrik enerjisi iletkenin üzerinden rahatlıkla geçer. Yani iletken maddelerin direnci .......................... .
  • Yalıtkan maddeler üzerinden elektrik enerjisini rahatlıkla geçirmezler. Bu yüzden yalıtkan maddelerin direnci ....................... .

Buna göre, boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) azdır – azdır
B) azdır – fazladır
C) fazladır – fazladır
D) fazladır – azdır