SES VE ÖZELLİKLERİ 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER KUVVET VE HAREKET MADDE VE ISI SES VE ÖZELLİKLERİ VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1 Aşağıda ses ünitesi ile ilgili kavram haritasının bir kısmı gösterilmiştir.

SES
Sesin yayılması yankı oluşturabilir. Sesin yalıtımı uygulamarı
Yarasa ve balina yansımayı kullanır. Su altı radarları yansımayı kullanır. Ses yalıtımı sesin yayılmasını arttırır. Yalıtım için yumuşak ve gözenekli malzemeler kullanılır.

Buna göre, kavram haritasının hangi kutucuğunda hata yapılmıştır?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Yeşil
D) Mavi

2 Aşağıda maddenin hâllerine ait tanecik modeli verilmiştir.

1. 2. 3.

Maddenin bu hâllerinde sesin iletim hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1 – 2 – 3
B) 2 – 3 – 1
C) 3 – 1 – 2
D) 1 – 3 – 2

3 Aşağıda bazı ses olayları verilmiştir.

I. Görme duyuları çok gelişmemiş olan yarasaların yönlerini ve avlarının yerini bulmaları
II. Banyodaki konuşmalarımızın ses şiddetinin her zaman salondaki konuşmalarımızın ses şiddetinden daha fazla olması
III. Sinema, konser ve tiyatro salonları ya da cami gibi mekânların tasarım ve inşasında sesin şiddetini arttırıcı çalışmalar yapılması
IV. Araba egzozları sayesinde ses şiddetinin azaltılması

Bu olaylar sesin madde ile etkileşimlerinden hangilerine örnektir?

Akustik Yansıma Soğurulma

A)IVII - IIII
B)III I - IIVI
C)IIIIII-VI
D)IIIVII-II

4 Aşağıda ses ünitesi ile ilgili teknolojik cihazlar ve bu cihazlarla ilgili bilgi verilmiştir.

Sonar Denizlerde araştırma yapmak için geliştirilmiş araçtır.
Radar Vücudumuzun iç organlarını görüntülemeye yarar.
Ultrason Trafikte hızlı giden araçları saptamak için kullanılır.

Buna göre teknolojik cihazlar ile bilgilerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

5 Gitar çalan Melih komşularının gürültüden rahatsız olmamasını istemektedir

  1. Evin tabanını köpükle kaplatmalı
  2. Evin rengini değiştirmeli
  3. Pencereleri çift cam yaptırmalı
  4. Evin duvarlarını cam yünü ile kaplatmalı

Melih gürültüyü azaltmak için evde yukarıdaki önlemlerden hangilerini alabilir?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1, 2 ve 3
D) 1, 3 ve 4

6 Bir ortamdaki sesin dışarı çıkmasını, dışarıdaki sesin ise ortama girmesini engellemek için yapılan çalışmalara ses yalıtımı denir. Ses yalıtımında sesi soğuran ve iyi iletmeyen malzemeler kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımıyla ilgili yanlış bir yorum olur?

A) Binalarda ses yalıtımı için strafor köpük, alüminyum, bakır, cam yünü, taş yünü kullanılır.
B) Binalarda dışarıdan gelen sesi engellemek için çift camlı pencereler kullanılır.
C) Ses kayıt stüdyolarında ses yalıtımı için akustik süngerler kullanılır.
D) Yollarda araç gürültüsünü engellemek için yol kenarlarına bariyerler yerleştirilir.

7 Evinde kitap okuyan Efe siren sesiyle irkildi. Cadde üzerinden itfaiye aracı geçiyordu. Yangına yetişebilmek için siren çalarak ilerleyen itfaiye aracı çıkardığı ses ile trafikteki diğer araçları uyarıyordu.

Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yorum olur?

A) İtfaiye aracından çıkan ses hava taneciklerince iletilerek Efe’nin evinin duvar ve pencerelerine ulaşır.
B) Ses evin katı duvarları ve pencerelerinden geçer.
C) Ses odanın içindeki gaz ortamında yayılarak Efe’nin kulağına ulaşır.
D) Bu olay sesin katı, sıvı ve gazlarda yayıldığını kanıtlayan bir olaydır.

8 Aşağıdaki yüzeylerden hangisi sesi daha fazla soğurur?

A) Yumuşak ve pürüzsüz yüzeyler
B) Sert ve pürüzsüz yüzeyler
C) Yumuşak ve pürüzlü yüzeyler
D) Sert ve pürüzlü yüzeyler

9 Ses en hızlı katılarda, sonra sıvılarda, en yavaş ise gazlarda yayılır.

Ses I. maddede 5130 m/s hızla, II. maddede 1463 m/s hızla yayıldığına göre, bu maddelerin fiziksel hâlleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

I II

A)GAZSIVI
B)GAZKATI
C)SIVIKATI
D)KATISIVI

10 Otomobillerde motor sesinin içeriden duyulması istenmeyen bir durumdur.

Motor sesinin içeri girmesini önleyen çalışmalar, sesin hangi özelliğinin varlığını gösterir?

A) Sesin soğurulabilme özelliğini
B) Sesin dalgalar hâlinde yayılmasını
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça şiddetinin azalmasını
D) Sesin yansıma özelliğini