VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER KUVVET VE HAREKET MADDE VE ISI SES VE ÖZELLİKLERİ VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1 Aşağıda iç salgı bezlerinden salgılanan bazı hormonların adları verilmiştir.

Büyüme İnsülin
Tiroksin Glukagon

Buna göre verilen hormonlardan kaç tanesi kan şekerinin ayarlanmasında etkin görev alır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

2 Aşağıdaki hormonlardan hangisi panik veya heyecan hormonu olarak da adlandırılır?

A) Adrenalin
B) İnsülin
C) Glukagon
D) Tiroit

3 Öğretmen tahtaya, bazı iç salgı bezlerinin salgıladığı hormonun az ya da çok salgılanması durumunda meydana gelebilecek bozuklukları yazıyor.

  • Erkeklerde sakal ve bıyığın geç çıkması.
  • Yükselen kan şekerinin düşmemesi.
  • Bireyin normalden fazla olarak büyümesi.

Sınıftaki öğrenciler tahtaya yazılan bilgilere bakarak iç salgı bezlerini tahmin etmek istiyor.

Buna göre öğretmen tahtaya hangi iç salgı beziyle ilgili bilgi yazmamıştır?

A) Hipofiz bezi
B) Pankreas bezi
C) Eşeysel bezler
D) Böbrek üstü bezleri

4 Aşağıda iç salgı bezleri ve salgıladığı hormonun görevi verilmiştir.

Hipofiz Büyümeyi sağlar.
Pankreas Korku, heyecan ve öfke anında metabolizmayı hızlandırır.
Böbrek üstü Yükselen kan şekerini düşürür.

Buna göre iç salgı bezleri ile salgıladığı hormonların görevlerinin eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

5 Fen bilimleri dersinde öğretmenin sorduğu soruyu üç öğrenci aşağıdaki gibi cevaplamıştır.

İç salgı bezleri tarafından üretilen bu maddeler kanla birlikte vücuda dağılır.
Kanda belli bir miktarda bulunurlar.
Kanda normalden az veya çok bulunması çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasını sağlar.

Verilen cevaplar dikkate alındığında öğretmenin sorduğu soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevi nedir?
B) Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
C) İç salgı bezleri nelerdir?
D) Hormonların özellikleri nelerdir?

6 Aşağıda üç arkadaş günlük hayatta iç salgı bezlerinden kaynaklanan durumlarıyla ilgili bilgi veriyor.

İyot eksikliğinden dolayı iç salgı bezim çok çalıştı ve boğazım şişti.
Uzun süre aç kaldığımda kan şekerim düştü ve gözlerim karardı.
Doktor, boyumun yaşımla orantılı olduğunu söyledi.

Yukarıdaki ifadelere göre hangi iç salgı bezinin etkisinden bahsedilmemiştir?

A) Hipofiz bezi
B) Tiroit bezi
C) Pankreas bezi
D) Eşeysel bez

7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi denetleyici ve düzenleyici sistemlerin görevini en iyi açıklar?

A) Besinlerin vücudumuzda kullanılabilmesi için değişikliğe uğratılmasını sağlamak
B) Atık ve fazla olan maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak
C) Farklı görevleri olan sistemlerin ve bu sistemleri oluşturan organların bütünlük içerisinde çalışmasını sağlamak
D) Besinlerin sindirilmesi için gerekli enzimlerin salgılanmasını sağlamak

8 Şekilde insana ait bazı iç salgı bezleri gösterilmiştir.

Buna göre hangi iç salgı bezi yanlış adlandırılmıştır?

A) Hipofiz bezi
B) Tiroit bezi
C) Pankreas bezi
D) Eşeysel bezler

9

Göz bebeğinin karanlıkta büyümesi, omurilik tarafından kontrol edilir.
D Y
Öksürmek omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Hapşırmak beyin tarafından kontrol edilir.
D Y D Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Kutucuklar içindeki bilgiler incelenip doğru olan (D), yanlış olanlar için (Y) yönünde ilerlenirse hangi kapıya ulaşılır?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

10 Dokunma organımız deridir. Derimizdeki duyu almaçları ile bazı özellikler algılanabilir.

Buna göre :

I. Su şişesinin soğuk olduğunu algılayabiliriz.

II. Cam masa yüzeyinin pürüzsüz olduğunu algılarız.

III. Sünger ve demir arasındaki sertlik farkını algılarız.

hangilerini derimizdeki almaçlar ile algılayabiliriz?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve II