KUVVET VE HAREKET 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER KUVVET VE HAREKET MADDE VE ISI SES VE ÖZELLİKLERİ VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI ELEKTRİĞİN İLETİMİ

1 Aşağıda kuvvet ile ilgili bilgilerin boş bırakılan kısımları "dengelenmiş" olarak doldurulacak ise Tık icon 3.png, "dengelenmemiş" olarak doldurulacak ise Çarpı icon 1.png taraftan gidilmesi isteniyor.

Sabit süratle hareket eden bir kamyon . . . . . kuvvetlerin etkisindedir.
Aşağı sol icon 2.pngTık icon 3.png Çarpı icon 1.pngAşağı sağ icon 2.png
Yüksekten bırakılan top . . . . . kuvvetlerin etkisindedir. Hızlanmakta olan bir tren . . . . . kuvvetlerin etkisindedir.
Aşağı sol icon 2.pngTık icon 3.png Çarpı icon 1.pngAşağı sağ icon 2.png Aşağı sol icon 2.pngTık icon 3.png Çarpı icon 1.pngAşağı sağ icon 2.png
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Buna göre hangi kapıya ulaşmamız doğru yönleri seçmiş olduğumuzu gösterir?

A) 1.Kapı
B) 2.Kapı
C) 3.Kapı
D) 4.Kapı

2 Aşağıda bileşke kuvvet konusu ile ilgili bilim adamları ifadeler verilmiştir.

Bilimci (3).png Aynı doğrultulu aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi bulmak için kuvvetler toplanır.
Hareket halindeki bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise cisim aynı süratle hareketine devam eder. Bilimci (1).png

Buna göre verilen ifadeler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I. ifade doğrudur.
B) Yalnız II. ifade doğrudur.
C) I. ve II. ifade yanlıştır.
D) I. ve II. ifade doğrudur.

3

KUVVETLER SORU123.png

Bir grup öğrenci yukarıdan seçilen iki durum hakkında aşağıdaki yorumları yapmaktadır.

Öğrencibüst (4).png Seçilmiş olan iki durumda kuvvetler birbirine zıt yönlüdür.
Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.
Öğrencibüst (5).png
Öğrencibüst (6).png Kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir.

Buna göre seçilmiş olan iki durum aşağıdaki şıklardan hangisinde verilen durumlardan olabilir?

A) I. ve II. Durum
B) I. ve IV. Durum
C) II. ve III. Durum
D) III. ve IV. Durum

4 Hareketsiz durumdaki özdeş cisimlere aynı anda farklı kuvvetler aşağıdaki gibi uygulanıyor.

Buna göre aynı süre içerisinde, hangi cismin sürati diğerlerinden fazla olur? (Ortamlar sürtünmesizdir.)

A) Yüklersoru1.png
B) Yüklersoru2.png
C) Yüklersoru3.png
D) Yüklersoru4.png

5

Kuvvetlerbirimsoru.png

Başlangıçta durmakta olan K cismine bazı kuvvetler uygulanacaktır.

Buna göre cisme aynı anda hangi kuvvetler uygulanırsa bileşke kuvvet en fazla olur?

A) F1 ve F2
B) F3 ve F4
C) F1, F2 ve F4
D) F2, F3 ve F4

6 Sürtünmesi ihmal edilen bir ortamda başlangıçta durmakta olan cisme şekildeki gibi kuvvetler etki etmektedir.

Soru kuvvt uygulama.png

Buna göre aşağıdaki hangi ifade yanlıştır?

A) Cisim sabit süratle hareket eder.
B) Cisme etki eden net kuvvet 6 N’dur.
C) Cisim sol tarafa doğru hareket eder.
D) Cisim net kuvvet yönünde hareket eder.

7 Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlem içerisinde kuvvetin gösterimi şekildeki gibidir.

Yük oluşumu soru.png

Buna göre verilen kuvvetin yön ve büyüklük aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sağ tarafa 2 birim büyüklüğünde.
B) Sol tarafa 1 birim büyüklüğünde.
C) Aşağı tarafa 2 birim büyüklüğünde.
D) Sol tarafa 2 birim büyüklüğünde.

8 Bir tahta parçası şekildeki gibi dinamometreler üzerinde gösterilen kuvvetler ile çekiliyor

Kuvvet bileşke bul soru.png

Buna göre, cisim hangi yönde hareket eder?(cismin ağırlığı ihmal edilmiştir)

A) Aşağı
B) Yukarı
C) Sağa
D) Sola

9

Toplara uygulanan kuvvetler soru.png

Şekildeki A, B ve C toplarına etki eden kuvvetler için hangilerine dengelenmiştir demek doğru olur?(cismin ağırlığı ihmal edilmiştir)

A) Sadece A
B) Sadece B
C) A ve B
D) B ve C

10 Sürat ile ilgili aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A) Sürat birimi m/sn’ dir.
B) Sürat birim zamanda alınan yol olarak tanımlanabilir.
C) Aynı yolu daha kısa sürede alan aracın sürati daha fazladır.
D) Aynı sürede daha çok yol alan aracın sürati daha azdır.