ELEKTRİK DEVRELERİ 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎‎Güneş Sistemi ve Ötesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎KUVVET VE ENERJİ ‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ELEKTRİK DEVRELERİ

1 Devre elemanları belirli kurallar çerçevesinde devreye eklenir. Aksi halde bazı devre elemanları çalışmayabilir yada devrede kısa devre olabilir

Buna göre aşağıdaki devrelerden hangisi doğru bir şekilde oluşturulmuştur?

A)
B)
C)
D)

2 Aşağıdaki elektron hareketi ve elektrik akımı ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Elektronlar ampule enerji taşıyarak ısı ve ışık meydana gelmesine neden olurlar.
B) Devredeki bütün elektronlar ortalama aynı hız ile titreşirler.
C) Bir elektrik devresinde akımın yönü "-" den "+" ya doğru olur.
D) Pil elektronlara enerji sağlayarak onları titreştirir.

3 Bir direncin üzerinden geçen akım ve uçlarında oluşan gerilim aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Gerilim (V) Akım (A)
5 2,5
4 2
1 0,5

Buna göre direncin üzerinden 3 amperlik akım geçirilse devrenin uçları arasındaki gerilim kaç volt olur?

A) 3
B) 1,5
C) 6
D) 15

4 Özdeş ampul, pil ve kablo kullanılarak K ve L devreleri kuruluyor.

K devresi L devresi

Buna göre;

I. K devresindeki ampuller seri bağlı, L devresindeki ampuller paralel bağlıdır.

II. L devresindeki ampuller K devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir.

III. K devresindeki ampuller paralel, L devresindeki ampuller seri bağlıdır.

IV. K devresindeki ampuller L devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

5

Yukarıdaki devrede yalnızca L ampulünün yanmasını isteyen bir öğrenci hangi anahtarları kapatmalıdır?

A) Yalnız 3
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

6 Aşağıda 3 özdeş ampul ve 4 anahtardan oluşan bir devre oluşturulmuştur.

Oluşturulan devre ile aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) B anahtarı açık diğer anahtarlar kapalı ise sadece 1. ampul yanar.
B) C anahtarı açık diğer anahtarlar kapalı ise 1. ve 3. ampul yanar.
C) B ve C anahtarı açık diğer anahtarlar kapalı ise 2. ampul yanar.
D) A ve B anahtarı kapalı ise diğer anahtarlar açık ise 1. ampul yanar.

7 Aynı devreye sırasıyla K, L ve M ampulleri takılarak verdikleri parlaklıklar ölçülüyor.

Verdikleri parlaklık değerleri ile yukarıdaki tablo oluştuğuna göre bu ampullerin dirençleri arasındaki fark aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) K < L < M
B) K < M < L
C) L < M < K
D) M < L < K

8 Aşağıdaki devrede K ve L ampulleri özdeş değildir.

3. ampermetre değeri 5A'i gösterirken 1. ampermetre 3A'i göstermekte olduğu bilinmektedir.

Buna göre L ampulü üzerinden geçen akım kaç amperdir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9

Özdeş lamba ve pillerden oluşturulmuş yukarıdaki devreler ile alakalı yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Şekil 1'deki devrede 3 ampulün de parlaklıkları aynıdır.
B) Şekil 2'deki devrede 3 ampulün de parlaklıkları aynıdır.
C) Şekil 3'deki devrede Y ve Z aynı parlaklıkta yanarlar.
D) Üç elektrik devresinde de X ampulü aynı parlaklığı verir.

10 Özdeş lambalarla aşağıdaki devre oluşturuyor.

Oluşturulan devre ile yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

A) b anahtarı açılırsa lambalar ışık vermez.
B) a anahtarı açılırsa K lambasının parlaklığı artar.
C) c anahtarı kapatılırsa L ve M lambaları ışık vermeye devam eder.
D) c anahtarı kapatılır a anahtarı açılırsa yalnız K ampulü ışık verir.