IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎‎Güneş Sistemi ve Ötesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎KUVVET VE ENERJİ ‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ELEKTRİK DEVRELERİ

1 Aşağıda farklı renklerde engellerden beyaz ışık yansıtılarak radyometreye yansıtması sağlanıyor.(Işık kaynakları özdeştir.)

Işık miktarına göre radyometrenin daha fazla dönmesi beklendiğine göre hangi durumda radyo metre daha fazla dönecektir?

A) X
B) Y
C) Z
D) T

2 Kapalı bir ortamda bulunan 3 tane balon kırmızı, mavi ve yeşil ışık ile aşağıdaki gibi bakılıyor.

Buna göre 3 balonun gerçek renkleri sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sarı - Cyan - Mavi
B) Magenta - Cyan - Kırmızı
C) Kırmızı - Yeşil - Sarı
D) Yeşil - Kırmızı - Mavi

3 Işık veya görünür ışık, insan gözü tarafından algılanabilen kısmı içindeki bir elektromanyetik radyasyondur.

Bu bilgiyi paylaşan murat öğretmen öğrencilerinden gözümüzle algılayamadığımız ışık türlerine örnek verilmesini ister.

Emre: Radyasyon dalgaları
Başak: Radyo Dalgaları
Alp: Kırmızı ışık 

Yukarıdaki örnekleri veren öğrencilerden hangileri doğru örnekler vermiştir?

A) Yalnız Alp
B) Yalnız Emre
C) Emre ve Başak
D) Emre, Başak ve Alp

4

Yukarıda 3 tane farklı renklerden oluşan voleybol topları bulunmaktadır. Fatma aşağıdaki renk filtrelerinden biri ile bu toplardan bir tanesine bakmaktadır.

Fatma'nın görmüş olduğu top yandaki gibi olduğuna göre hangi filtre ile hangi voleybol topunu kullanmıştır?

A) Y topu, b filtresi
B) X topu, b filtresi
C) Z topu, a filtresi
D) Y topu, c filtresi

5

Yukarıda Fenpedia yazısının düzlem aynada değişik yansımaları gösterilmektedir.

Bu yansımalardan hangileri yanlış hazırlanmıştır?

A) Yalnız 3.
B) Yalnız 1.
C) 1. ve 3.
D) 2. ve 3.

6 Bir öğrenci doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmaktadır.

D Y
Tümsek aynada oluşan görüntü cisimden küçük ve düzdür.
Diş doktorlarının kullandığı aynalar tümsek ayna şeklinde tasarlanmıştır.
Alışveriş merkezlerinde otomobillerin altını kontrol ettikleri ayna çukur aynadır.
Düz aynada oluşan görüntü cisimlerle aynı boy ve simetriktir.

Bu öğrenciye bildiği her cevap için 10 puan verilmiş olsaydı toplamda kaç puana sahip olurdu?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

7 İçinde çeşitli aynalar bulunduran kutulara el feneriyle şekildeki gibi ışık tutuluyor

İçindeki Ayna
A
B
C

Buna göre A, B ve C yerine yazılacak ayna çeşitleri sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A) Çukur Ayna, Düz Ayna, Tümsek Ayna
B) Düz Ayna, Çukur Ayna, Tümsek Ayna
C) Tümsek Ayna, Düz Ayna, Çukur Ayna
D) Çukur Ayna, Tümsek Ayna, Düz Ayna

8

Yukarıda ışığın izlediği yolun hangi noktalarında kırılma gerçekleşmiştir?

A) 5 ve 6
B) 1, 2, 3 ve 4
C) 3 ve 4
D) 2, 3 ve 4

9

Yukarıda gösterilen mercek hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) Yakınsak mercektir.
B) Hipermetrop olan hastaların kullandığı gözlüklerde vardır.
C) Paralel gelen ışınları tek bir noktada toplar.
D) Miyop olan hastaların kullandığı gözlüklerde vardır.

10

Büyüteçte kalın kenarlı mercek kullanılmaktadır.
D Y
Mercekler ışığın kırılmasından faydalanırlar. Miyop olan biri ince kenarlı mercek kullanır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, Yanlış ise Y tarafında ilerlendiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış