KUVVET VE ENERJİ 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎‎Güneş Sistemi ve Ötesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎KUVVET VE ENERJİ ‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ELEKTRİK DEVRELERİ

1 Bir tüccar aldığı ürünleri aynı fiyattan değişik ülkelerde satmaktadır.

K, L, M ve N noktaları dünya üzerinde satış yaptığı noktaları göstermektedir.

Buna göre bu tüccar hangi noktada en fazla karı elde etmektedir?

A) K
B) L
C) M
D) N

2 Farklı gezegenlerde 1kg'lık bir cismin ağırlık değerleri aşağıda şekilde verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.

A) Jüpiter'in kütle çekimi dünyanın iki katından fazladır.
B) Merkür'ün kütle çekimi en az olandır.
C) Jüpiter'e giden bir insan dünyadakinden iki katından fazla kütleye sahip olacaktır.
D) Üç gezegene de seyahat eden biri kendini en hafif Merkür'de hissedecektir.

3 Bir öğrenci doğru yanlış tablosunu aşağıdaki gibi doldurmaktadır.

D Y
Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
Kuvvetin birimi Newton'dur.
Ağırlık birimi kilogramdır.
Kütle terazi ile ölçülür.
Bir cisim farklı gezegenlerde farklı kütlede olabilir.

Bu öğrenciye bildiği her cevap için 10 puan verilmiş olsaydı toplamda kaç puana sahip olurdu?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

4

Bir yaya bağlanmış ağırlık dünya üzerinde farklı yönlere hareket ettirilmektedir.

Dünya üzerinde hangi yolları alırken bu yayın d olan uzunluğunun kısalması beklenir?

A) L
B) K, L ve N
C) K, M ve N
D) M ve N

5

Berk yerdeki kutuyu masanın üzerine kaldırıp koyuyor.

Buna göre Berk'in yaptığı iş;

  1. Uyguladığı kuvvete
  2. Kutunun şekline
  3. Masanın yüksekliğine

faktörlerinden hangilerine bağlıdır?

A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3

6 Sürtünmesiz yolda demir bilye ilk hızı olmadan aşağıdaki gibi bırakılıyor.

Ayşe kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ile alakalı aşağıdaki grafiği hazırlıyor

A-B arası B-C arası
Kinetik Enerji Artar Artar
Potansiyel Enerji Azalır Artar

Ayşe tablonun hangi renginde hata yapmıştır?

A) Kırmızı
B) Sarı
C) Mavi
D) Yeşil

7 Mutlu aşağıdaki gibi 3 farklı iş planı hazırlıyor.

Mutlu'nun yapmış olduğu I. II. ve III. iş düzeneklerinde yapılan işlerin büyüklüklerinin sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır?

A) I = II = III
B) I = III > II
C) II < I < III
D) I = II < III

8


Halter kaldıran
sporcu

Çim biçen
adam

Tepsi taşıyan
kadın

Çocuğu yukarı
hoplatan baba

Yukarıdaki olaylardan kaç tanesinde yerçekimine karşı iş yapılmıştır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9

Sarkaçlı saat, zaman işleyişi olarak bir sallanan ağırlık olan bir sarkaç kullanan bir saattir. Yaygın kullanımının hesaba katılmasıyla dünyanın en hassas zaman tutucusuydu.

Bilal öğretmen sarkaçlı saatin salınımındaki enerji değişimleri hakkında öğrencilerinden bilgi vermesini istemiştir.

  • Kadir : C - B yönünde potansiyel enerjisi azalır.
  • Burak : A ve C noktalarında potansiyel enerjileri eşittir.
  • Akın : B noktasındaki kinetik enerjisi en fazladır.
  • Buse : B - A yönünde kinetik enerjisi artar.

Buna göre hangi öğrencilerin söylediği ifadeler doğrudur? (Sürtünmeler ihmal edilmiştir.)

A) Kadir ve Burak
B) Burak ve Buse
C) Burak, Akın ve Buse
D) Kadir, Burak ve Akın

10 Şekildeki bir top yatay olarak olarak belirli bir hızla yukarı doğru fırlatılıyor.

Bir araştırmacı rastgele konumlarda hesaplama yaparak aşağıdaki 3 farklı grafiği oluşturuyor


1.
Hesaplama

2.
Hesaplama

3.
Hesaplama

Buna göre bu farklı 3 hesaplama sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?

1. 2. 3.

A)III.
Konum
I.
Konum
IV.
Konum
B)IV.
Konum
I.
Konum
III.
Konum
C)II.
Konum
II.
Konum
I.
Konum
D)V.
Konum
II.
Konum
IV.
Konum