SAF MADDE VE KARIŞIMLAR 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

‎‎Güneş Sistemi ve Ötesi HÜCRE VE BÖLÜNMELER ‎KUVVET VE ENERJİ ‎SAF MADDE VE KARIŞIMLAR ‎IŞIĞIN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ CANLILARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME ELEKTRİK DEVRELERİ

1

A B C

Yukarıda verilen 3 tanecik modelinin hangileri aynı elemente aittir.

A) A - B
B) A - C
C) B - C
D) A - B - C

2

K L
M N

Molekül modellemeleri verilen yukarıdaki K, L, M ve N maddelerinden hangilerinin element olduğu söylenebilir?

A) K - L
B) K - N
C) M - L
D) K - M - N

3

Y
■▲ + Su + + -

Yukarıda atom modeli verilen Y maddesinin suda çözünmesi gösterilmiştir.

Buna göre Y maddesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Molekül yapıdadır.
B) Bileşiktir.
C) Elementtir.
D) Saf madde değildir.

4 Fen projesi için aşağıdaki tabloyu hazırlayan Pelin kontrol için öğretmenine gösterir.

Element ve bileşiklerin karışık olduğunu söyleyen Pelin'in öğretmeni bileşikleri yukarıya elementleri de aşağıya asmasını söyler.

Pelin bu durumda hangi kartları yer değiştirirse öğretmeninin dediğini yapmış olur?

A) 1 ve 5
B) 3 ve 4
C) 2 ve 4
D) 2 ve 5

5

Homojen karışımlar fiziksel yöntemlerle birbirlerinden ayrılabilirler.
D Y
Şurup heterojen bir karışımdır. Hava homojen bir karışımdır.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki ifadeler doğru ise D, Yanlış ise Y tarafında ilerlendiğinde kaçıncı çıkışa ulaşılır?

A) 1. çıkış
B) 2. çıkış
C) 3. çıkış
D) 4. çıkış

6 Aşağıdaki düzenekler çözelti konusu için hazırlanmıştır.

1. Düzenek

0,5ℓ su
0,5gr
şeker
20°C
2. Düzenek

0,5ℓ su
1gr
şeker
40°C
3. Düzenek

1ℓ su
0,5gr
şeker
20°C
4. Düzenek

0,5ℓ su
1gr
şeker
20°C
5. Düzenek

1ℓ su
0,5gr
şeker
20°C

Her öğrenci çözelti üzerine bir çalışma yapmak için iki düzenek seçmektedir.

Öğrenci Yapılan Çalışma Düzenekler
Merit : Sıcaklık ve çözünme hızı arasındaki ilişki 2. ve 4.
Seda : Yüzey alanı ve çözünme hızı arsındaki ilişki 3. ve 5.
Kadir : Seyreltik v derişiklik farkları 1. ve 2.

Her öğrencinin yapmak istediği çalışma ve seçtikleri düzenekler tabloda gösterildiğine göre hangi öğrenciler seçimlerini doğru yapmışlardır?

A) Merit ve Kadir
B) Seda ve Kadir
C) Merit ve Seda
D) Merit, Seda ve Kadir

7

A B
SU: 0,25ℓ
Şeker: 140gr
SU:0,05ℓ
Şeker: Xgr

A ve B kaplarında aynı derişiklikte çözelti olduğu bilindiğine göre X kaç gram olması gerekir?

A) 20
B) 12
C) 10
D) 8

8 K, L ve M sıvıları birbiri içinde homojen bir şekilde karıştırılıyor.

Bu karıştırılan sıvıları birbirinden ayırmak için ayrımsal damıtma işlemi kullanılıyor. Kabı ilk terkeden K ve son terkeden L sıvısı oluyor.

Buna göre bu sıvılarla ilgili olarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) En uçucu sıvı K sıvısıdır.
B) Kaynama noktası en yüksek olan sıvı L sıvısıdır.
C) Moleküller arası çekim kuvveti en düşük olan sıvı K'dır.
D) Kaynama noktaları arasında M>L>K şeklindedir.

9

Yukarıda damıtılan karışım X, Y ve Z sıvılarından oluşmaktadır. Sırasıyla bu sıvıların kaynama noktaları 40°C, 90°C ve 120°C'dir.

Isıtılan balon jojede sıcaklık 100°C'de uzunca bir süre sabit ısıtıldığına göre kaplardaki sıvılar ile ilgili yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi doğru olarak yapılmıştır?

A) Balon joje de sadece Z sıvısı kalmıştır.
B) Beherde sadece X sıvısı bulunur.
C) Beherde sadece Z sıvısı bulunur.
D) Balon joje de sadece X sıvısı kalmıştır.

10

Madde Yoğunluk Sudaki Çözünürlük
X 0,9 Çözünmez
Y 1,6 Çözünmez
Z 0,6 Çözünür
T 1,8 Çözünmez

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve birbiri içinde çözünmeyen maddelerin hangi ikisi sadece su ve ayırma hunisi kullanılarak ayrıştırılamaz? (dsu:1 g/cm3)

A) X ve Y
B) Y ve T
C) Z ve Y
D) X ve T