KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME MADDE VE DEĞİŞİM IŞIĞIN YAYILMASI İNSAN VE ÇEVRE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1 Farklı kuvvetler aynı dinamometre ile ölçülmüş ve elde edilen değerler aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir.

Kuvvet(N) 10 20 30 40 50 60
Uzama miktarı(cm) 2 4 6 8 9 13

Tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A) 40 N’luk kuvvet uygulandığında yayda 8 cm’lik uzama meydana gelmiştir.
B) 50 N’luk kuvvet dinamometre yayının uzamasında farklılık yaratmıştır.
C) Uygulanan kuvvet arttıkça yaydaki uzama miktarı azalmıştır.
D) Bu dinamometre ile 100N’luk kuvvet ölçülmez.

2 Dinamometre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet ölçmek için kullanılır.
B) İçinde esnek bir yay vardır.
C) Uygulanan kuvvet ne kadar büyük olursa yaydaki uzama o kadar küçük olur.
D) Kalın yay kullanılırsa büyük kuvvet ölçülebilir.

3

Dinamometre Ölçüm bulma.png

Özdeş dinamometrelere uygulanan F1 kuvveti 60N olarak ölçülüyor.

İlk durumda dinamometrede 3 birim, diğerinde ise 2 birim uzadığına göre; F2 kuvveti kaç N’dur?

A) 40
B) 20
C) 60
D) 80

4 Şeyma elindeki dinamometre ile aşağıdaki cisimleri asarak sırasıyla ölçüm yapıyor.

CANTA TOP KİTAP AĞIRLIK.png

Ölçümleri bulduktan sonra yandaki kağıtları kullanarak panodaki grafiği tamamlıyor.

Grafik yerleştirme.png

Buna göre Şeyma grafikte hangi renk kağıdı hangi cismin yazılı olduğu yere yapıştırırsa grafiği doğru olarak yerleştirmiş olur?

Top Çanta Kitap

A)MaviKırmızıYeşil
B)Yeşil KırmızıMavi
C)KırmızıYeşil Mavi
D)KırmızıMaviYeşil

5 Öğretmen özdeş demir bilyeleri aynı yükseklikten birinde su diğerinde hava olan iki kaba aynı anda bırakıyor.

HAVA VE SU KAPLARI SORUSU.png

Öğrencilerine “Hangi bilye kap tabanına daha önce düşer, neden?” sorusunu soran öğretmen aşağıdaki cevapları alıyor.

Öğrencibüst (1).png
Mert : 2. durumda bilye daha önce düşer çünkü hava direnci su direncinden daha azdır.
Öğrencibüst (2).png
Özlem : İki bilyede aynı anda düşer çünkü bilyelerin ağırlıkları eşittir.

Öğrencilerin verdiği cevaplarla ilgili olarak yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Öğretmenin sorusuna Mert doğru Özlem yanlış cevap vermiştir.
B) Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de doğru cevap vermiştir.
C) Öğretmenin sorusuna Mert yanlış Özlem doğru cevap vermiştir.
D) Öğretmenin sorusuna her iki öğrenci de yanlış cevap vermiştir.

6 Öğretmen: Çocuklar aşağıdaki şemada doğru şekilde tamamlayacak kavramları işaretleyiniz.

Karlı ve buzlu yollara kum dökülmesi ile Kapı menteşelerinin yağlanması ile
↑ Artar/ Azalır ↑ ↑ Artar/ Azalır ↑
Sürtünme Kuvveti
↓ Artar/ Azalır ↓ ↓ Artar/ Azalır ↓
Traktör tekerleklerinde kalın dişlerin bulunması ile Ağır eşyaların altına tekerlek takılması ile

Öğrencilerin doğru bir şekilde tabloyu tamamları için hangi renge hangi ifadeyi kullanmaları gerekmektedir?

A) Kırmızı: Artar, Mavi: Azalır, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
B) Kırmızı: Azalır, Mavi: Azalır, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
C) Kırmızı: Artar, Mavi: Artar, Yaşil: Artar, Sarı: Azalır.
D) Kırmızı: Artar, Mavi: Azalır, Yaşil: Azalır, Sarı: Artar.

7 Ali, Serkan ve Cihat boyu 80 cm olan esnek lastik kumaşa kuvvet uygulayarak boyunu uzatıyorlar.

  • Ali lastiğin boyunu 105 cm yapıyor.
  • Serkan lastiğin boyunu 150 cm yapıyor.
  • Cihat lastiğin boyunu 130 cm yapıyor.

Buna göre lastiğe en az ve en fazla kuvvet uygulayan kişiler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

En Az En Fazla

A)AliSerkan
B)SerkanCihat
C)CihatAli
D)AliCihat

8 I. Araba lastiklerine zincir takılması

II. Zeminin deterjanlı suyla silinmesi

III. Kapı menteşelerinin yağlanması

Öğretmen yukarıdaki örneklerin sürtünme kuvvetini arttırmaya mı yoksa azaltmaya mı yönelik olduğunu soruyor.

Doğru cevap veren Buse’nin cevabı sırasıyla azaltmak, azaltmak, arttırmak şeklinde olduğuna göre Buse soruya hangi sırayla cevap vermiştir?

A) II, III, I
B) I, II, III
C) I, III, II
C) II, I, III

9

Dinamometre Kuvvet birimidir.
F Kuvvetin sembolüdür.
Newton Kuvveti ölçen araçtır.

Yukarıdaki tanım ve kavramlar eşleştirildiğinde hangi seçenek doğru olur?

A) ===
B) ===
C) ===
D) ===

10

Kuvveti ölçmede kullanılan araçlara dinamometre denir.
↓D Y↓
Dinamometre cisimlerin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Dinamometrede okunan değerin birimi Newton’dur.
D↓ ↓Y D↓ ↓Y
1.Kapı 2.Kapı 3.Kapı 4.Kapı

Açıklamaları doğru şekilde değerlendirerek ilerleyen öğrenci hangi çıkışa ulaşır?

A) 1. Kapı
B) 2. Kapı
C) 3. Kapı
D) 4. Kapı