GÜNEŞ, DÜNYA VE AY 10 soruluk test

Fen Ansiklopedisi sitesinden
Diğer 10 Soruluk Sınavlar İçin;

GÜNEŞ, DÜNYA VE AY CANLILAR DÜNYASI KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME MADDE VE DEĞİŞİM IŞIĞIN YAYILMASI İNSAN VE ÇEVRE ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI

1 Sıla Güneş, Dünya ve Ay’ın özellikleri ile ilgili tabloyu aşağıdaki gibi dolduruyor.

D Y
Ay’ın tam daire şeklinde görüldüğü evre dolunaydır. ×
Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. ×
Ay, Güneş’ten daha büyük bir gök cismidir. ×
Dünya 2 çeşit hareket yapar. ×

Her doğru işaretleme için 10 puan kazanacak olan Sıla toplam kaç puan almıştır?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

2 Öğretmen öğrencilerine aşağıdaki bilmeceyi soruyor.

"Her akşam yatar
Her sabah kalkar
Fakat hiç uyumaz."

Öğretmenin sorduğu bilmecenin cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay
B) Yıldızlar
C) Bulutlar
D) Güneş

3

  • A gök cisminin kendi etrafındaki dönüşü 1 günü oluşturur.
  • B gök cisminin 3 tip hareketi vardır.
  • C gök cismi enerji kaynağıdır.

Yukarıda özellikleri verilen gök cisimleri hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A B C

A)GüneşDünyaAy
B)GüneşAyDünya
C)Dünya/td>GüneşAy
D)DünyaAyGüneş

4

“20 Temmuz 1969 tarihinde ABD’li astronot Neil Armstrong Ay’a ilk adım atan insan olmuştur. Neil Armstrong’un ayak izi geçen yıllara rağmen bozulmamıştır.”

Yukarıdaki parçada anlatılan olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ay yüzeyinin çok soğuk olması
B) Ay’da ince bir atmosfer olduğundan hava olaylarının gerçekleşmemesi
C) Ay’ın toprak yapısı
D) Ay’da su bulunmaması

5

Ali, yaz tatilinde annesi ile birlikte gökyüzü gözlem şenliğine atılmıştır. Şenliğin ilk gününde Güneş ve Ay ile ilgili gözlem yapan öğrencilerden verilen malzemeleri kullanarak Güneş, Dünya, Ay modeli yapmaları istenmiştir. Atölye çalışmasını yöneten görevli öğretmen Ali’nin yaptığı modelin hatasız olduğunu söylemiştir.

Buna göre Ali’nin yaptığı model aşağıdakilerden hangisidir?

A)
B)
C)
D)

6 Aşağıda gök cisimlerine ait bazı özellikler verilmiştir.

Hangisi sadece Güneş’e ait bir özelliktir?

A) Küre şeklindedir ve çeşitli katmanlardan oluşur.
B) Kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar.
C) Isı ve ışık enerjisi yayar.
D) Canlıların yaşamasına elverişlidir.

7 Üç öğrenci Güneş, Dünya ve Ay’ın hareketlerini canlandırmak istiyor.

Burcu Güneş, Efe Ay, Özlem Dünya olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Efe, Özlem’in etrafında dönmelidir.
B) Burcu, Efe’nin etrafında dönmelidir.
C) Özlem, Burcu’nun etrafında dönmelidir.
D) Hepsi kendi etrafında dönmelidir.

8

  1. Isı ve ışık kaynağıdır.
  2. Küre şeklindedir.
  3. Kendi etrafında döner.

Bu bilgilerden hangileri Güneş’e hangileri Ay’a aittir?

Güneş Ay

A)1,2,31,2,3
B)1,2,32,3
C)2,31,2,3
D)1,31,2

9 Yağmur bir gök cismi hakkında aşağıdaki bilgileri veriyor.

  • Üzerinde canlıların yaşamasına elverişli alanlar vardır.
  • Atmosferi sayesinde çeşitli hava olayları gerçekleşir.
  • Bir tane uydusu vardır.

Yağmur’un bahsettiği gök cismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya
B) Güneş
C) Yıldız
D) Ay

10

Güneş hareketsiz bir gök cismidir.
D Y
Ay, Dünya etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü gece ve gündüzü meydana getirir.
D Y D Y
1.Çıkış 2.Çıkış 3.Çıkış 4.Çıkış

Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlar için D, yanlış olanlar için Y yolu izlendiğinde hangi çıkışa ulaşır?

A) 1. Çıkış
B) 2. Çıkış
C) 3. Çıkış
D) 4. Çıkış